Schriftelijke vragen

Het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 15 september 2010 afstand nam van de methode datamining, maar de minister van Defensie daarvoor juist de voorbereidingen trof

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

13-01-2014
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de methode datamining