Schriftelijke vragen : Het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 15 september 2010 afstand nam van de methode datamining, maar de minister van Defensie daarvoor juist de voorbereidingen trof

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie
  • Indiener
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de methode datamining

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie
Naar boven