Motie
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Motie van het lid Karabulut c.s. over wijzigingsvoorstellen die recht doen aan de bezwaren van werkzoekenden, de Ombudsman en uitvoeringsinstanties

Download Download

Ondertekenaars