Brief regering : Concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-24)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

35896-13 Motie van de leden Ceder en Dassen over een regeling voor tijdelijke vervanging van demissionaire bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35896-14 Motie van de leden Ellian en Inge van Dijk over een commissie die het functioneren van artikel 57 van de Grondwet analyseert

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid

Motie

35896-6 Motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Hoofdelijke stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (TK35896-24)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40