Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-801 Motie van de leden Grinwis en Pieter Heerma over varianten voor uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-750 Motie van het lid Bromet c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om de Ierse aanpak te volgen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32847-745)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat wonen en corona (CD d.d. 03/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00