Brief regering

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Uitvoering langdurige zorg 2015
Bijlage
Brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over Voorlopige bugettaire kader Wlz 2015

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.