Brief regering : Beperken geldigheidstermijn tentamens zonder de mogelijkheid te bieden deze tentamens opnieuw te kunnen afleggen

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de beperking van de geldigheidsduur van tentamens (Kamerstuk 31 288, nr. 384)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25