Habtamu de Hoop

Samenvatting

Habtamu de Hoop is geboren in Addis Ababa op 16 april 1998 en woont in Wommels. Hij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 791 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Een recordaantal uitval in het mbo door groenpluk van het bedrijfsleven

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 2. Het bericht 'Deze zomer verplicht reserveren voor treinreis naar Duitsland'

  Gericht aan: V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

 3. Leerlingen van het speciaal onderwijs die noodgedwongen thuiszitten

  Gericht aan: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 4. De zorgelijke situatie omtrent de inzet van stagiairs en onervaren personeel bij de afhandeling op Schiphol

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 5. De negatieve gevolgen van de brede SPUK-regeling voor kleinere gemeenten

  Gericht aan: C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

 6. Het kamerterkort voor studenten naar aanleiding van recente uitzendingen van Pointer en Spraakmakers

  Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mondelinge vragen

Amendementen

 1. 2023

  2022