De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is belast met de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). 

De voorzitters van de verschillende fracties zijn lid van de commissie. De commissie vergadert in beslotenheid. Dat gebeurt omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer.