Openbare verhoren

De parlementaire enquêtecommissie Fyra heeft van maandag 18 mei tot en met vrijdag 12 juni 2015 openbare verhoren gehouden. Voor nu zijn de verhoren afgerond. De commissie gaat verder met analyses op basis van de verhoren en de gevorderde documenten.

De parlementaire enquêtecommissie Fyra tijdens een van de openbare verhoren.
De parlementaire enquêtecommissie Fyra tijdens een van de openbare verhoren. Van links naar rechts: Henk van Gerven (SP), Vera Bergkamp (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Ton ELias (VVD).

Verhoren in week 24

In de vierde en laatste verhoorweek staat de periode van 2011 tot en met 2014 centraal. In die periode is een faillissement van High Speed Alliance (HSA) voorkomen. Ook startte de dienstregeling met de Fyra en werd deze definitief beëindigd. Verder is alternatief vervoer voor de Fyra overeengekomen en is een schikking getroffen tussen AnsaldoBreda en NS.

Maandag 8 juni

 • 9.30 uur: Mw. M. (Merel) van Vroonhoven, directielid NS van 2009 tot en met 2014*
 • 13.00 uur: Dhr. A. (Arie) Slob, Tweede Kamerlid (ChristenUnie) vanaf 2001

Woensdag 10 juni

 • 9.30 uur: Dhr. E. (Engelhardt) Robbe, Chief Financial Officer en directielid NS vanaf 2010
 • 13.30 uur: Dhr. W. (Wouter) Raab, directeur Financieringen & Deelnemingen van het ministerie van Financiën vanaf 2007

Donderdag 11 juni

 • 9.30 uur: Dhr. M. (Maurizio) Manfellotto, president-directeur treinfabrikant AnsaldoBreda vanaf 2011
  Tijdens dit verhoor spreekt de heer Manfellotto Italiaans en de commissie Nederlands. Het verhoor wordt simultaan vertaald. Op de publieke tribune in de Enquêtezaal zijn headsets beschikbaar met het originele geluid en de vertaling. Via de livestream op de website is de Nederlandse vertaling van de tolken te horen.
   
 • 14.00 uur: Mw. M. (Merel) van Vroonhoven, directielid NS van 2009 tot en met 2014*
 • 17.00 uur: Dhr. A. (Anne) Hettinga, bestuursvoorzitter Arriva Nederland vanaf 2006, statutair directeur financiën Arriva van 2000 tot en met 2006

Vrijdag 12 juni

 • 9.30 uur: Dhr. E. (Engelhardt) Robbe, CEO NS vanaf 2015 (tijdelijk), CFO en directielid NS vanaf 2010 (in plaats van Dhr. T. (Timo) Huges, president-directeur NS van 2013 tot en met 2015)
 • 12.00 uur: Mw. W. (Wilma) Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vanaf 2012

* Mw. van Vroonhoven wordt twee keer verhoord. Het eerste verhoor zal gaan over de Fyra en de uitdienstneming ervan. In het tweede verhoor staan de definitieve stopzetting van de Fyra en het alternatieve vervoer centraal.

Verhoren in week 23

In de derde verhoorweek staan het toezicht op de bouw van de Fyra, de certificering van de Fyra en de toelating van de Fyra tot het Nederlandse spoor centraal. Ook de start van de commerciële dienstregeling en de opgetreden problemen met de Fyra komen aan de orde, evenals de samenwerking met de Belgische Spoorwegen.

Maandag 1 juni

 • 9.30 uur: Dhr. T. (Tinus) Jonkers, kwaliteitsinspecteur Fyra bij Lloyd’s Register Rail Europe namens NS Financial Services Company (NSFSC) van 2005 tot en met 2013
 • 11.30 uur: Dhr. O. (Onno) Roelofs, projectleider Fyra bij Lloyd’s Register Rail Europe namens NSFSC van 2004 tot en met 2006
 • 14.00 uur: Dhr. R. (Richard) De Leeuw, algemeen projectmanager Fyra namens NSFSC en NMBS (Belgische Spoorwegen) van 2004 tot en met 2008 en van 2010 tot en met 2013

Woensdag 3 juni

 • 9.30 uur: Dhr. J. (Jerry) Borger, certificeringsmanager Fyra en consultant bij Lloyd’s Register Nederland vanaf 2004
 • 12.30 uur:  Mw. J. (Jenny) Thunnissen, inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 2008
 • 14.30 uur:  Dhr. K. (Krijn) van Herwaarden, inspecteur vergunningverlening bij de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 2010

Donderdag 4 juni

 • 12.30 uur: Dhr. J. (Jan-Willem) Siebers, directievoorzitter High Speed Alliance (HSA) van 2010 tot en met 2013, commercieel directeur HSA van 2004 tot en met 2009
 • 15.00 uur:  Dhr. B. (Bas) Oosthoek, opstartmanager ProRail vanaf 2007

Vrijdag 5 juni

 • 9.30 uur: Dhr. C. (Cock) Liefting, projectmanager Fyra bij onderhoudsbedrijf NedTrain van 2006 tot en met 2012
 • 12.30 uur: Dhr. A. (Arie) van As, bestuursvoorzitter onderhoudsbedrijf NedTrain van 2006 tot en met 2010, projectleider technisch onderzoek Fyra van NS in 2013
 • 14.30 uur: Dhr. M. (Marc) Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder NMBS (Belgische Spoorwegen) van 2004 tot en met 2013

Verhoren in week 22

In de tweede verhoorweek komen aan de orde de aanbesteding van de treinen en de uitvoering van de concessie voor het vervoer over de HSL-Zuid, inclusief de financiële problemen van High Speed Alliance (HSA). Onderstaande personen worden gehoord.

Woensdag 27 mei

 • 9.30 uur Dhr. R. (René) van Marrewijk, sales manager bij treinfabrikant Siemens van 2000 tot en met 2005
 • 11.30 uur Dhr. M. (Meindert) Eland, customer director bij treinfabrikant Alstom van 1998 tot en met 2008
 • 14.30 uur Dhr. A. (Aad) Veenman, president-directeur NS van 2002 tot en met 2009

Donderdag 28 mei

 • 9.30 uur Mw. K. (Karla) Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat van 2003 tot en met 2007
 • 12.00 uur Dhr. B. (Bert) Meerstadt, president-directeur NS van 2009 tot en met 2013, directielid NS van 2001 tot en met 2009
 • 15.30 uur Dhr. C. (Camiel) Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat van 2007 tot en met 2010

Vrijdag 29 mei

 • 9.30 uur Dhr. W. (Wouter) Raab, directeur Financieringen & Deelnemingen van het ministerie van Financiën vanaf 2007
 • 11.00 uur Dhr. W. (Wim) Meijer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NS van 2002 tot en met 2013
 • 14.30 uur Mw. M. ( Melanie) Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2002 tot en met 2007

Volg live

Volg de openbare verhoren live via de videostream of audiostream.

Verhoren in week 21

In week 21 worden onderstaande personen gehoord door de commissie. Op de vrijdag voorafgaand aan de volgende week wordt steeds het programma voor de nieuwe week bekend gemaakt. In de eerste verhoorweek staat de aanbesteding van de vervoerconcessie voor de HSL-Zuid centraal. Ook komt de rol van de Tweede Kamer aan bod en wordt een begin gemaakt met de verhoren over de aanbesteding van de Fyra.

Maandag 18 mei

 • 9.30 uur: dhr. A. (Arriën) Kruyt, Voorzitter van reizigersvereniging Rover
 • 11.00 uur: dhr. R. (Ralph) Pans, Secretaris-generaal ministerie van Verkeer en Waterstaat van 1998 tot en met 2002
 • 15.00 uur: dhr. M. (Maarten) Spaargaren, Directeur Bedrijfs- en productontwikkeling NS van 2001 tot en met 2008

Woensdag 20 mei

 • 9.30 uur: dhr. K. (Kees) van Krieken, Extern adviseur van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 2001 tot en met 2007
 • 12.30 uur: dhr. W. (Wim) Korf, Projectdirecteur HSL-Zuid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 1995 tot en met 2001
 • 15.30 uur: dhr. J. (Jan) Timmer, President-commissaris van NS van 1996 tot en met 2001

Donderdag 21 mei

 • 9.30 uur: dhr. P. (Pieter) Hofstra, Tweede Kamerlid (VVD) van 1994 tot en met 2006, woordvoerder vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 1998 tot en met 2006
 • 11.30 uur: dhr. G. (Gerrit) Zalm, Minister van Financiën van 1994 tot en met 2002 en van 2003 tot en met 2007
 • 15.00 uur: mw. T. (Tineke) Netelenbos, Minister van Verkeer en Waterstaat van 1998 tot en met 2002

Vrijdag 22 mei

 • 9.30 uur: dhr. W.A.G. (Nol) Döbken, Algemeen directeur High Speed Alliance van 2002 tot en met 2007
 • 13.30 uur: dhr. T. (Tony) Smulders, Senior inkoper rollend materieel NS van 1999 tot en met 2005
 • 16.00 uur: dhr. W. (Wim) Korf, Projectdirecteur HSL-Zuid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 1995 tot en met 2001

Terugkijken en teruglezen

Terugkijken

De openbare verhoren zijn ook terug te kijken op het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer.

Verslagen

Van elk openbaar verhoor wordt een verslag gemaakt. Dat kunt u binnenkort terugvinden op deze website.

Twitter

Volg de parlementaire enquêtecommissie op Twitter via  @EnqueteFyra, #Fyra.

Naar boven