Uitgelicht : Werkbezoek aan de Wadden

Een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat brengt op maandag 1 november 2021 een werkbezoek aan Schiermonnikoog. De Kamerleden willen zich breed laten informeren over wonen en werken op de Wadden en de ontwikkelingen waar het Waddengebied mee te maken heeft.

Programma naar een Rijke Waddenzee

Eén van de programmaonderdelen van het werkbezoek is een toelichting over het Programma naar een Rijke Waddenzee. Deze organisatie brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Doel daarbij is te laten zien dat natuur, economie en leefbaarheid kunnen samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Opdrachtgevers van het Programma zijn (o.a.) de ministeries van IenW en LNV, de drie Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk. Die laatste is een samenwerkingsverband van natuurorganisaties.

Stroomkabels

In de Noordzee worden de komende jaren nieuwe windmolenparken aangelegd. De stroom die die windmolens opwekken komen met nieuwe kabels in de Eemshaven aan land. De minister van Economisch Zaken heeft afgesproken meer onderzoek te doen welke stroomkabels nodig zijn in het Waddengebieden welke verbindingen in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn. Een van de mogelijke routes, de ‘Eemshavenroute West’ loopt door het oosten van Schiermonnikoog. Komende weken wordt duidelijk welke route de voorkeur krijgt en hoeveel kabels er tot 2030 nog meer nodig zijn.

Debat op 7 december

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 september jl. een rondetafelgesprek gehouden over deze zaak. Op 7 december debatteert de Tweede Kamer over de Wadden met de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat.