Uitgelicht : Wapenexportbeleid

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op woensdag 21 december 2022 van 16.00 tot 19.00 uur een commissiedebat over het wapenexportbeleid van Nederland. Hiervoor komen minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Onwikkelingssamenwerking en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer. De leden van de commissie Buitenlandse Zaken zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze link kunt u live meekijken, of kijk via de app en website van Debat Direct.

Agenda en verslagU kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link vinden.

Export van militaire goederen door Nederland

De export van militaire goederen is geregeld door de Algemene Douanewet en de daarbij behorende exportcontroleregels. Vergunningen voor deze uitvoer worden op basis hiervan verleend.

Internationale wetgeving

Onderdeel van het wapenexportbeleid van Nederland is om te voorkomen dat wapens en defensiegerelateerde goederen gebruikt worden voor doeleinden die in strijd zijn met de internationale wetgeving, zoals sanctieregimes of verdragen over marteling en foltering, of de Nederlandse waarden en belangen.

Legitieme doeleinden

Bij de beoordeling van exportvergunningen wordt daarom rekening gehouden met het gebruik van de wapens. Zo mag bijvoorbeeld geen militair materieel naar landen worden geëxporteerd als er reden is om aan te nemen dat dit materieel zal worden gebruikt voor mensenrechtenschendingen of voor repressie van het eigen volk. Het Nederlandse wapenexportbeleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat wapens alleen naar landen worden geëxporteerd waar ze worden gebruikt voor legitieme doeleinden, zoals de verdediging van het land of het handhaven van de openbare orde.

Jaarrapportage wapenexportbeleid

Het kabinet informeert de Kamer ieder jaar over het Nederlandse Wapenexportbeleid via een jaarrapportage. De jaarrapportage voor 2021 is in juli met de Kamer gedeeld. In dit rapport wordt besproken hoe het Nederlandse exportcontrolebeleid wordt uitgevoerd, met welke instrumenten en procedures dit gebeurt en welke uitgangspunten hierbij worden gevolgd. Er wordt ook aandacht besteed aan de aard en omvang van de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie in Nederland en aan internationale ontwikkelingen op het gebied van exportcontrole. Bovendien wordt ingegaan op de vergunningen voor export die in 2021 zijn afgegeven.

Afzetmarkten

De Nederlandse defensie en veiligheidsindustrie telt ongeveer duizend bedrijven en de omzet van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie bedroeg in 2021 € 4,7 miljard. De export van militaire goederen en diensten had in 2021 een waarde van € 2,54 miljard. De belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De belangrijkste opkomende markt is Azië.

India en Indonesië

Op de agenda van het commissiedebat staan verder de afgiften van de vergunningen voor export militair materieel naar India en naar Indonesië.