Uitgelicht : Wachttijden bij CBR

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat vergadert op woensdag 11 december 2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Namens het kabinet is minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het overleg over het CBR is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Bij deze stukken zal enkele dagen na afloop van de vergadering ook het woordelijk verslag komen te staan.

Situatie bij het CBR

Het CBR kampt al geruime tijd met problemen bij de verlenging van rijbewijzen van mensen die ouder zijn dan 75 jaar en van mensen met een medische beperking of gezondheidsklachten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Omdat de problemen bleven bestaan, heeft de minister in februari 2019 het CBR onder verscherpt toezicht geplaatst.

Toen in september 2019 bleek dat bij het CBR medische dossiers waren verwisseld, eiste de Tweede Kamer dat de minister de Kamer maandelijks rapporteert over de voortgang in het oplossen van de problemen bij het CBR. De rapportage over de maand oktober staat op de agenda van dit overleg.

De minister liet weten dat hoewel er hard gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen, zij verwacht dat de problemen bij het CBR pas halverwege 2021 opgelost zullen zijn.

Verlenging van verlopen rijbewijzen voor ouderen

Om het CBR wat ruimte te bieden om de wachttijden in te lopen heeft de minister, op verzoek van de Tweede Kamer, besloten de rijbewijzen van 75-plussers vanaf 1 december met een jaar te verlengen. Daarvoor moeten degenen die het betreft, wel een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na het verlopen van het rijbewijs doorrijden.

Door de regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met voorrang aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkandidaten.