Uitgelicht : Vuurwerk

Op dinsdag 3 november van 16.30 - 20.30 uur voert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een nota-overleg over vuurwerk. Hiervoor komt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

vuurwerk-1920.jpg

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

De Kamerleden spreken met de staatssecretaris, verantwoordelijk voor de vuurwerkregelgeving, over de afschaffing van consumenten- en theatervuurwerk, waarbij de vuurwerkartikelen knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschots-buizen en vuurpijlen worden verboden met ingang van 1 december 2020. Dit betekent dat dit vuurwerk vanaf dan niet meer mag worden verkocht, opgeslagen of gebruikt als consumentenvuurwerk. Daarnaast wordt gesproken over een regeling om vuurwerkverkopers, die door het verbod met restvoorraden blijven zitten, financieel te compenseren.

Wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract)

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling zorgt in ons land al jaren voor problemen. Er zijn externe veiligheidsrisico’s door de opslag van grote hoeveelheden vuurwerk bij importeurs, groothandels en winkeliers en bij particulieren die illegaal vuurwerk importeren met een grote explosieve kracht. Het afsteken van vuurwerk zorgt landelijk voor een negatief effect op de luchtkwaliteit. Ook is er al jaren sprake van overlast, gevoelens van onveiligheid, gevaarlijke situaties en ongelukken met blijvend letsel.

In december 2017 pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een onderzoeksrapport op verzoek van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) voor een verbod op vuurwerk dat veel letsel en overlast veroorzaakt zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat moest de veiligheid tijdens de jaarwisseling vergroten. De aanbeveling van de OVV werd echter door het kabinet niet overgenomen.

In 2018 kwam er wel een verbod op het allerzwaarste vuurwerk, zoals Chinese rollen. Na de laatste jaarwisseling met opnieuw de nodige incidenten, was er voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van gevaarlijk vuurwerk. Het blijft echter een onderwerp waarover fracties verschillende meningen hebben, van het weer volledig in ere herstellen van de traditie tot een volledig verbod in verband met de schadelijke effecten voor het milieu.

Het kabinet heeft nu een wetswijziging voorbereid die de verkoop, opslag en het gebruik van vuurpijlen en knalvuurwerk met ingang van 1 december van dit jaar moet verbieden. Alleen enkele soorten siervuurwerk - zoals fonteintjes, bepaalde sierpotten en grondbloemen - blijven dan toegestaan. Ook het zogenoemde F1-vuurwerk, kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten, blijft te koop.

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

Gezien de snelheid waarmee het verbod op bepaald vuurwerk wordt doorgevoerd, blijven veel vuurwerkhandelaars met restvoorraden zitten, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat ondernemers in de problemen komen doordat ze met onverkoopbare restantvoorraden blijven zitten is een financiële compensatieregeling in het leven geroepen. De Kamerleden bespreken deze subsidieregeling met de staatssecretaris.