Uitgelicht : Verduurzaming kledingindustrie

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën. Het gaat onder meer om CO2-uitstoot, gebruik van chemicaliën en microplastics. De commissie Infrastructuur en Waterstaat gaat donderdag 9 maart tussen 14.00 en 17.30 uur in gesprek met verschillende betrokkenen over de kansen en de uitdagingen waar de kledingindustrie voor staat.

Een wand met grote klossen garens in alle kleuren
In het Circulair textiel lab in Enschede wordt onderzocht hoe textiel hoogwaardig kan worden hergebruikt. Van de gerecyclede vezels worden nieuwe garens gesponnen.

Volg live

Het rondetafelgesprek is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle gesprekspartners van de commissieleden en hun eventuele ‘position paper’. Hierin lichten zij hun standpunt schriftelijk toe over de verduurzaming van de kledingindustrie.

Hergebruik en recycling van textiel

Meer hergebruik (circulariteit) draagt bij aan de aanpak van de problemen die de textielindustrie veroorzaakt. Daar kan nog veel worden verbeterd. Zo verdwijnt ongeveer 55 procent van het textiel n het restafval. Van het textiel dat wel gescheiden wordt, wordt 53% hergebruikt en 33% gerecycled. Ongeveer 84% van het in Nederland ingezamelde textiel gaat naar het buitenland. Meer dan de helft van het textiel in Europa wordt verbrand of gestort.

Hoe naar meer circulariteit?

Centrale vraag in het rondetafelgesprek is hoe het ervoor staat in de keten en wat er nodig is om meer circulariteit te bereiken. Er zijn betrokkenen en deskundigen uitgenodigd van uiteenlopende partijen die met de problematiek te maken hebben. Zo komt een aantal circulaire koplopers hun verhaal vertellen, zijn de textielverzamelaars en -sorteerders vertegenwoordigd en ook enkele retailers geven hun visie op het onderwerp.