Uitgelicht : Stikstofproblematiek

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 21 juni van 14.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over de stikstofproblematiek.

Volg live

Het overleg is in de Troelstra-zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de position papers doornemen die door de genodigden zijn opgesteld.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Nederland stoot te veel stikstof uit, wat vooral slecht is voor de natuur. Sinds mei 2019 mag de overheid Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruiken, omdat het PAS de natuur niet genoeg beschermde tegen de te hoge stikstofuitstoot. Het PAS voldeed niet aan de eisen die op grond van de Europese Habitatrichtlijn gelden voor de staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Landbouw, woningbouw en infrastructuur

De landbouw levert door de uitstoot van ammoniak het grootste aandeel in de totale stikstofuitstoot. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State kwam de vergunningverlening zo goed als stil te liggen voor projecten waarbij stikstofuitstoot vrijkomt, zoals woningbouw en infrastructuur. Sindsdien wordt er gezocht naar een manier om de stikstofuitstoot structureel te verlagen en naar mogelijkheden om toch vergunningen te verlenen voor economische activiteiten.

Programma stikstofreductie en natuurverbetering

De overheid kwam in november 2019 met maatregelen om ruimte te bieden aan woningbouw, infrastructuur en natuurherstel. In december 2020 heeft de Kamer de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen (Kamerstukdossier 35600). Hierin is wettelijk vastgelegd dat de natuur herstelt en de uitstoot van stikstof daalt. Deels moeten deze maatregelen nog per provincie worden uitgewerkt in het Programma stikstofreductie en natuurverbetering.

Knelpunten

Met het rondetafelgesprek wil de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van verschillende sectoren horen wat de stand van zaken van de stikstofproblematiek nu is en welke knelpunten er zijn.

Programma

Blok 1: Juristen (14.00-14.30)

1. Dhr. C. Bastmeijer, Universiteit Tilburg (via videoverbinding)

2. Dhr. V. Wösten, Wösten juridisch advies

3. Dhr. M. Dekkers, RabobankBlok 2: Wetenschappers (14.40-15.20)

1. Dhr. J.W. Erisman, Universiteit Leiden

2. Dhr. J. Hanekamp, lid voormalig Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

3. Mw. G. Rotgers, Stichting AgriFacts

4. Dhr. M. Scholten, WUR/lid voormalig Adviescollege Stikstofproblematiek

 

Blok 3: Boeren (15.30-16.00)

1. Dhr. M. Bunnik, melkveehouder

2. Dhr. L. Polinder, Agrifirm Exlan

3. Dhr. A. Blitterswijk, melkveehouder

 

Blok 4: Belangenorganisaties (16.10-17.00)

1. Dhr. J. Spithoven, Stichting Stikstofclaim

2. Dhr. A. Palmen, Greenpeace

3. Mw. L. Janssen, Producenten Organisatie Varkenshouderij

4. Mw. K. Haanraads, Wereld Natuur Fonds (via videoverbinding)

5. Dhr. J. van der Tak, LTO