Uitgelicht : Staatsdeelnemingen

De vaste commissie voor Financiën spreekt op donderdag 21 november van 10.15 uur tot 13.15 uur over staatsdeelnemingen. Namens het kabinet is minister Hoekstra van Financiën bij de vergadering.

Staatsdeelnemingen

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Staatsdeelnemingen

De Nederlandse staat is aandeelhouder van 29 ondernemingen in Nederland en op de eilanden Saba, Sint Maarten en Bonaire. Het aandeel van de staat in de bedrijven loopt uiteen van 1% (zoals bij defensiebedrijf Thales Nederland in Hengelo) tot 100% bij bedrijven als de NS, de Gasunie en de beheerder van het hoogspanningsnet TenneT. Het overleg van 21 november gaat over het jaarverslag beheer staatsdeelnemingen over 2018, waarin wordt uitgelegd hoe de staat in dat jaar zijn rol als aandeelhouder heeft vervuld. Waarschijnlijk komt ook het aandeel van de staat in Air France/KLM aan bod.

TenneT

Tijdens het overleg wordt ook de toekomst van netbeheerder TenneT besproken. TenneT beheert het Nederlandse hoogspanningsnet en is sinds 2010 ook eigenaar van een groot deel van het hoogspanningsnet in Duitsland. TenneT haalt ongeveer driekwart van zijn omzet uit Duitsland. Het moet de komende jaren veel geld investeren, naar schatting 35 miljard euro, in versterking van de netwerken in Nederland en Duitsland en de aansluitingen van windparken en zonneparken op het net. Om dat geld gunstig te kunnen lenen heeft TenneT meer eigen vermogen nodig en dat zou van de enige aandeelhouder moeten komen, de Nederlandse staat. Het Nederlandse kabinet wil echter niet zo veel in TenneT investeren en denkt ook aan (deel)verkoop van TenneT aan een private partij of een vorm van samenwerking met de Duitse staat.

Fusie Alawwal Bank en Saudi British Bank

Op de agenda voor het overleg staat een brief van de minister van Financiën over een mogelijke verkoop van het laatste onderdeel van RFS Holdings BV, het bedrijf waarmee Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander in 2007 ABN Amro overnamen. In de bankencrisis van 2008 werd het aandeel van Fortis in RFS door de Nederlandse staat overgenomen. RFS heeft nog een aandeel van 40% in de Alawwal Bank (de vroegere Saudi Hollandi Bank). Alawwal is in 2019 samengegaan met Saudi British Bank (SABB) en dat kan er toe leiden dat RFS zijn aandeel kan verkopen.