Uitgelicht : Seks tegen de wil, intimidatie en seksueel misbruik

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op woensdag 18 december 2019 over zeden. Hiervoor komen ministers van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, en voor Rechtsbescherming, Dekker, naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

‘Seks tegen de wil’ en seksuele intimidatie worden strafbaar

Door een nieuwe strafbaarstelling voor 'seks tegen de wil' in de wet op te nemen, naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding, kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen. Nu ligt de lat soms te hoog voor het bewijs van dwang bij aanranding en verkrachting. Dat is bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer uit angst 'verstijft' of 'bevriest' en zich daardoor niet kan uiten of verzetten, en er bovendien geen sprake is van geweld. Bij de nieuwe seksuele misdrijven is dan ook niet dwang, maar 'seks tegen de wil' het criterium.

Ook seksuele intimidatie wordt strafbaar. Het gaat daarbij onder meer om het maken van opmerkingen of gebaren die seksueel van aard zijn.

Na onderzoek hoe de nieuwe wetten het best uitgevoerd kunnen worden en wat dat gaat kosten, zal minister Grapperhaus het definitieve wetsvoorstel waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar indienen.

Online seksueel kindermisbruik wordt in Europees verband aangepakt

Ministers van Justitie van Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Italië gaan zich inzetten om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden, zowel offline als online op EU-niveau. Dit verklaarden zij tijdens een bijeenkomst over dit thema op 30 september 2019 in Den Haag. Als aftrap gaven de directeuren van INHOPE, het wereldwijde netwerk van meldpunten, en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) in een onafhankelijke presentatie een beeld van de problematiek.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU‑lidstaten. Tijdens de JBZ-raad op 8 oktober werd het belang van de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen vastgelegd, evenals de acties die daaruit moeten voortvloeien. De combinatie van preventieve acties en publiek-private samenwerking, naast strafrechtelijk optreden, hebben hierin een belangrijke plaats gekregen. Daarbij is ook het belang van internationaal samenwerken onderstreept.

Nieuwe campagne gestart

In november 2019 heeft het EOKM een nieuwe campagne gelanceerd in het kader van «Stop It Now». Op reguliere porwetnowebsites zijn banners geplaatst met als landingsplaats de campagnewebsite: www.stop-kindermisbruik.nl. De campagne roept op kinderporno te melden en het stimuleert mensen een hulplijn te bellen wanneer ze zelf pedofiele gevoelens denken te hebben, of vermoeden dat iemand in de omgeving die heeft.

Maatregelen tegen uitreizen veroordeelde zedendelinquenten

Nationaal

Voorkomen moet worden dat veroordeelde Nederlandse zedendelinquenten in het buitenland  opnieuw slachtoffers maken. Het strafrecht biedt de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te leggen aan zedendelinquenten. Daarmee kan hun reisgedrag worden beperkt. Concreet gaat het dan om een verbod dat het recht om Nederland te verlaten vergaand beperkt.

Een maatregel op grond van de Paspoortwet kan de bewegingsvrijheid ook verminderen. De minister van Justitie en Veiligheid gaat hieraan meer bekendheid geven, zodat betrokken organisaties (o.a. reclassering, Openbaar Ministerie en politie) de maatregel beter kunnen benutten.

Internationaal

Informatie over reizende zedendelinquenten wordt met andere landen gedeeld door middel van een Green Notice, een internationaal waarschuwingsbericht via Interpol. Nederland kan emigratie naar meerdere risicolanden voor kindersekstoerisme ook voorkomen door zedendelinquenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te weigeren. Een VOG is nodig om een visum aan te vragen.