Uitgelicht : Rondetafelgesprekken over rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt donderdag 18 april 2024 twee rondetafelgesprekken over de thema’s 'economie' en 'publieke voorzieningen' naar aanleiding van het rapport ‘Gematigde groei’ van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. De gesprekken vinden plaats tussen 15.00 en 19.00 uur.

Volg live

Beide rondetafelgesprekken zijn in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u vanaf 15.00 uur live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct. De Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat, commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn ook uitgenodigd. 

Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050   

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. In het rapport ‘Gematigde groei’ van de staatscommissie staan allerlei scenario’s en de gevolgen daarvan op het gebied van ruimte en wonen, economie en publieke voorzieningen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt hierover 18 april en 22 mei 2024 vier rondetafelgesprekken. De thema’s op 22 mei zijn 'participatie' en 'integratie en ruimte'.   

Rondetafelgesprekken 18 april 

Programma thema economie

15.00-15.55 uur: kennis en stand van zaken

 • Daniël van Wijk, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
 • Ton Wilthagen, Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt, Tilburg Universiteit
 • Bas ter Weel, Kroonlid SER en Algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek

16.00-16.55 uur: praktijk en dilemma’s

 • Monique Kremer, Adviesraad migratie
 • Anna Ensing, Fairwork
 • Tjerk Kroes, De Nederlandsche Bank (DNB)

Programma thema publieke voorzieningen

17.00-17.55 uur: Kennis en stand van zaken

 • Tamara van Ark, lid Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050
 • Evelien Eggink, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Maurice Limmen, Vereniging Hogescholen
 • Emi van Galen, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

18.00-18.55 uur: praktijk en dilemma’s

 • Esther Hendriks, MantelzorgNL
 • Jos de Blok, Buurtzorg
 • Rutger Groot Wassink, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Erik Dannenberg, Raad Volksgezondheid en Samenleving & Divosa

Position papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan de rondetafelgesprekken gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij de rondetafelgesprekken thema economie en thema publieke voorzieningen.

Terugkijken

De rondetafelgesprekken zijn terug te zien via Debat Direct: thema economie en thema publieke voorzieningen.