Uitgelicht : Rondetafelgesprek over Wet Implementatie Open Data richtlijn

De regels voor hergebruik van gegevens worden uitgebreid. Er gaan meer gegevensverzamelingen onder de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) vallen en de eisen aan de wijze van beschikbaarstelling worden uitgebreid en aangescherpt. De commissie voor Digitale Zaken wil geïnformeerd worden over het voorstel van de Wet Implementatie Open Data richtlijn en houdt daarom dinsdag 13 februari van 18.30 tot 20.30 uur een rondetafelgesprek. De commissie spreekt met vertegenwoordigers van kennisorganisaties, journalisten, deskundigen en datagebruikers.

Kabels die data overbrengen

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Achtergrond

De regels van de Europese Open Data richtlijn worden opgenomen in de al bestaande Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Hergebruik is in deze wet het gebruik van al openbare gegevens die zich (meestal) bij een overheidsorganisatie bevinden, voor een ander doel dan waarvoor die gegevens oorspronkelijk zijn geproduceerd of verzameld. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bedrijven op basis van deze gegevens nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor uiteenlopende doelen.

Met dit voorstel worden de regels in de Who voor hergebruik uitgebreid. Het gaat om regels om bepaalde soorten gegevens nog beter toegankelijk te maken. Ook komen de gegevens van meer typen organisaties onder de hergebruikregels te vallen, zoals door de overheid betaalde wetenschappelijke onderzoeksgegevens en gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS. En er worden hogere en extra eisen gesteld aan de manier waarop gegevens beschikbaar moeten worden gesteld. Met het oog op hergebruik moeten gegevens gemakkelijk vindbaar zijn, vrij te gebruiken door iedereen, met zo min mogelijk kosten en in open, machineleesbaar formaat. Ook wordt het moeilijker voor aanbieders om het alleenrecht te krijgen voor het aanbieden van gegevens. 

Programma

18.30 - 19.30 uur: Kennis

 • Dhr. Aleid Wolfsen, voorzitter, Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Dhr. John Wolswinkel, hoogleraar Bestuursrecht, Tilburg University.
 • Dhr. Rodrique Engering, lid Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel.
 • Mw. Mireille van Eechoud, hoogleraar Informatierecht Universiteit van Amsterdam

19.30 - 20.30 uur: Journalisten, deskundigen en datagebruikers

 • Dhr. Tim Vos-Goedhart, Senior projectleider Open State Foundation.
 • Dhr. Dimitri Tokmetzis, datajournalist Follow The Money.
 • Dhr. Matthijs Tetteroo, bestuurslid Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie (VVZBI).
 • Dhr. Robert Verheij, deskundige op het gebied van hergebruik van gezondheidsdata (*).
 • Dhr. Daniel Kapitan, datawetenschapper, docent volwasseneneducatie TU Eindhoven en onafhankelijk adviseur (*).

  *spreekt op persoonlijke titel.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is ook achteraf te bekijken. Er komt geen woordelijk verslag.