Uitgelicht : Rondetafelgesprek over verduurzaming luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt op woensdag 25 mei 2022 een rondetafelgesprek over de verduurzaming van de luchtvaart.

Volg live

Het gesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Achtergrond

Om haar kennis van verduurzaming van de luchtvaart verder te verdiepen, vraagt de commissie aan deskundigen hoe deze de innovatieve ontwikkelingen op lange(re) termijn zien. Het gaat daarbij met name om de productiecapaciteit van duurzame vliegtuigbrandstoffen, zogeheten sustainable aviation fuels ofwel SAF’s en de ontwikkeling van alternatieve manieren van vliegen, zoals elektrische vliegtuigen en het vliegen met waterstof. Wat zijn de technische en economische kansen en belemmeringen bij de productie van innovatieve vliegtuigen? Zijn de nu gestelde verwachtingen realistisch, en hoe ziet de luchtvaart er over tien tot vijftien jaar uit?

Programma

10.00 - 11.00 uur: kennisinstellingen. Mensen uit de wetenschap aan het woord. Zij schetsen hoe de luchtvaart er in de toekomst uit zal zien.

- Elizabeth van der Sman (NLR)

- Stefan Grebe (CE Delft)

- Joris Melkert (TU Delft)

11.00 - 11.45 uur: niet-gouvernementele organisaties. Aandacht voor onder meer (Europese) voorstellen voor het bevorderen van SAF’s en het CO2-plafond voor de luchtvaart dat in het coalitieakkoord is afgesproken.   

- Matteo Mirolo (Transport & Environment)

- Koenraad Backers Natuur & Milieu

11.45 - 12.45 uur: bedrijven. Ondernemingen die concreet werken aan de ontwikkeling van alternatieve manieren van vliegen.

- Karlijn Arts (SkyNRG)

- Misha Valk (Synkero)

- Jan-Willem Heinen (Venturi Aviation)

- Dominic Weeks (ZeroAvia)

Position papers

Een aantal genodigden heeft een zogeheten position paper ingediend, waarin zij hun visie en standpunten schetsen. U kunt deze hier inzien.