Uitgelicht : Rondetafelgesprek over vennootschapsbelasting

De vaste commissie voor Financiën houdt op maandag 8 september 2020 van 10.30 tot 12.45 een rondetafelgesprek over het rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting‘ van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (de commissie-Ter Haar)

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen. Er wordt geen woordelijk verslag van het gesprek gemaakt.

Commissie belastingheffing multinationals

De Tweede Kamer heeft in juni 2019 de regering gevraagd een commissie in te stellen die adviseert over  “maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, terwijl Nederland aantrekkelijk blijft voor Nederlandse hoofdkantoren” (motie-Omtzigt c.s., 35110 nr. 11). De commissie, naar de voorzitter commissie-Ter Haar genoemd, adviseerde in april 2020 over mogelijke veranderingen in de vennootschapsbelasting. In de commissie zaten ambtenaren en deskundigen uit wetenschap en praktijk. De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een beleidsreactie op het rapport toegezegd.

Maatregelen

De commissie stelt zeven maatregelen voor die samen jaarlijks € 600 miljoen meer belasting opleveren, onder meer door het beperken van aftrekposten en het verkleinen van de verschillen met belastingheffing in het buitenland. Over andere aanvullende maatregelen en over het compenseren van ondernemingen vanwege de hogere belastingopbrengst werd de commissie het niet eens.

Programma

De commissie Financiën spreekt in twee sessies met enkele leden van de adviescommissie.

In blok 1 van 10.30 tot 11.30 uur zijn dat:

- de voorzitter van de adviescommissie dr. B. (Bernard) ter Haar;

- prof. dr. A.M. (Arjan) Lejour (Tilburg University, Centraal Planbureau).

In blok 2 van 11.45 tot 12.45 uur spreekt de commissie Financiën met:

- prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (Universiteit van Amsterdam);

- prof. dr. mr. J.W. (Jaap) Bellingwout (Vrije Universiteit, KPMG Meijburg &Co).