Uitgelicht : Rondetafelgesprek over opsporing

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op maandag 12 oktober 2020 van 11.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over opsporing.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Ontwikkeling opsporing

Het is noodzakelijk dat de politie met het Openbaar Ministerie de opsporing de komende jaren verder ontwikkelt. Dat blijkt uit het Halfjaarbericht politie najaar 2019. In de bijlage Periodiek beeld Opsporing 2019 is te lezen is dat de politie haar uitgangspunten ten aanzien van opsporing nog niet of ten dele heeft gerealiseerd. Dit is aanleiding voor de commissie om twee rondetafelgesprekken te organiseren over opsporing.

Tijdens het eerste rondetafelgesprek zullen genodigden hierop vanuit hun eigen invalshoek reflecteren. Zij gaan daarbij bijvoorbeeld in op de vraag wat hun beeld is van de kwaliteit van de opsporing, wat zij daar in de praktijk van merken en welke suggesties zij hebben voor verbetering.

In het tweede rondetafelgesprek Opsporing zal de nadruk liggen op zware en ondermijnende criminaliteit. Dit rondetafelgesprek is vooralsnog gepland op 14 oktober 2020. Vanwege de coronamaatregelen binnen de Tweede Kamer zal dit misschien worden uitgesteld en op een later moment plaatsvinden.

Programma 12 oktober 2020

BLOK 1    11.00-11.30 uur    Opsporing: toen en nu

  1. Ybo Buruma, Parlementaire EnquĂȘte Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), 1996
  2. Nicolien Kop, Lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde Politieacademie 

BLOK 2    11.35-12.05 uur    Innovatie I

  1. Wim van Amerongen, Programmadirecteur Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen - Columns
  2. Michiel Zwinkels, Hoofdofficier arrondissementsparket Den Haag

BLOK 3    12.10-12.40 uur    Innovatie II

  1. Wilbert Paulissen, Politiechef Oost-Brabant ; Landelijk portefeuillehouder specialistische opsporing, voormalig hoofd van de landelijke recherche - Interview
  2. Jeroen Hammer, Voorman van Q - innovatiebeweging bij de politie