Uitgelicht : Rondetafelgesprek over mobieltjes in de klas

Op woensdag 12 april 2023 van 15.00 tot 17.30 uur spreekt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een rondetafelgesprek over mobieltjes in de klas.

klaslokaal middelbare school
Klaslokaal op een middelbare school

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Initiatiefnemers

De Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Beertema (PVV) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek over mobieltjes / smartphones in de klas.

Toelichting

Het onderwerp ‘mobieltjes in de klas’ krijgt steeds meer aandacht, zowel in de media als in de Tweede Kamer. Moet er een wettelijk verbod komen, zoals in Frankrijk, of is de mobiele telefoon juist van toegevoegde waarde voor het onderwijs? De leden van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen graag meer informatie over het gebruik van mobiele telefoons in de klas van zowel wetenschappelijke experts als ervaringsdeskundigen om te bepalen welke vervolgstappen er mogelijk genomen kunnen worden.

Position papers

Ter voorbereiding op het rondetafelgesprek heeft de commissie de volgende vragen voorgelegd aan de genodigden:

1) Hoe verslavend is het gebruik van mobiele telefoons? Kun je leerlingen hiermee leren omgaan (in de klas)?

2) Wat is er bekend over multitasken met het gebruik van mobiele telefoons en hoe beïnvloedt dat het leren (in de klas)?

3) Hoe effectief zijn lessen waarbij de mobiele telefoon wordt gebruikt en wat zijn randvoorwaarden om te komen tot toegevoegde waarde van de mobiele telefoon in het onderwijs?

4) Wat zijn de ervaringen met verschillende vormen van  mobiele telefoon beleid op scholen? Bijvoorbeeld  totaal verbod, verbod in de klas, actief gebruik bij het onderwijsleerproces.

U kunt de position papers doornemen die door de genodigden zijn opgesteld.

Programma

Blok 1: Experts, 15:00 – 16:00 uur

• Patti Valkenburg: Universiteitshoogleraar Media, jeugd en samenleving, Universiteit van Amsterdam

• Theo Compernolle: voormalig Hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam (digitaal aanwezig)

• Paul Kirschner: Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie, Open Universiteit

• Nadira Saab: Bijzonder hoogleraar e-didactiek po en vo (leerstoel 
Kennisnet), Universiteit Leiden

Blok 2: Praktijkdeskundigen, 16:15 – 17:15 uur

• Gert Verbrugghen: Docent Engels, Alfrink College (verbod op mobieltjes in de school)

• Moniek Rieter: Directeur X11 media en vormgeving (maken gebruik van mobieltjes in de klas)

• Janouke van Meerveld: Vertegenwoordiger leerlingen / LAKS

• Lobke Vlaming: Vertegenwoordiger ouders / Ouders en Onderwijs