Uitgelicht : Rondetafelgesprek over herziening Europese rijbewijsrichtlijn

Ter voorbereiding van een commissiedebat over de Europese Transportraad organiseert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op dinsdag 16 mei tussen 16.30 en 18.00 uur een rondetafelgesprek met een vijftal organisaties over o.a. de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn.

Volg live

 

Het gesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

Hier vindt u de agenda, het overzicht van de gesprekspartners en de door hen aangeleverde position papers.

Herziening van de richtlijnen

Tegelijk met de herziening van de rijbewijsrichtlijn heeft de Europese Commissie ook een herziening voorgesteld van de EU-richtlijn over grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over verkeersovertredingen die effect hebben op de verkeersveiligheid, en een Europese richtlijn over de effecten van bepaalde ontzeggingen van de rijbevoegdheid.

Digitaal rijbewijs en minimumleeftijd

Eén van de onderdelen van de herziene rijbewijsrichtlijn is de introductie van een digitaal rijbewijs. Dit rijbewijs, dat volgens het EU-voorstel via een app op de telefoon beschikbaar komt, moet bijdragen aan de verdere harmonisatie en het gemak van beschikbaarheid van rijbewijzen binnen de EU. Verdere voorstellen zijn dat burgers de keuze krijgen of zij een digitaal of een fysiek rijbewijs willen hebben; dat rijbewijzen in de hele EU even lang geldig zijn (15 jaar voor categorieën t/m BE, 5 jaar voor categorieën C en hoger). In Nederland is een rijbewijs t/m BE op dit moment 10 jaar geldig.

Verder wordt voorgesteld de minimumleeftijd van bestuurders in de hele EU 18 jaar te laten zijn, ook voor zware categorieën voertuigen (vrachtwagens). Begeleid rijden wordt als het aan de Commissie ligt ook binnen de hele EU mogelijk vanaf 17 jaar, zoals nu al in Nederland mogelijk is. Daarbij geldt twee jaar een alcohollimiet van 0,0.

Medische rijgeschiktheid

Momenteel wordt de medische rijgeschiktheid beoordeeld op basis van een leeftijdgebonden screening. Uit onderzoek blijkt echter dat drugsgebruik of medische aandoeningen als psychische stoornissen, epilepsie, diabetes of hartaandoeningen een grotere impact hebben dan leeftijd. Daarom wordt in de richtlijn de leeftijd waarop lidstaten de frequentie van medische controles mogen verhogen, opgetrokken van 50 jaar naar 70 jaar. Vanaf 70 jaar blijft het rijbewijs t/m categorie BE 5 jaar geldig.

Aanpak verkeersovertredingen

Wanneer een bestuurder een overtreding maakt door dronkenschap, onder invloed van drugs, een (grote) snelheidsovertreding begaat of een verkeersovertreding met de dood of ernstig letsel als gevolg, wordt volgens het EU-voorstel (over rijbewijsontzeggingen) de rijbevoegdheid ontzegd. De richtlijn regelt dat in die gevallen het rijbewijs van de bestuurder voor de hele EU wordt ontzegd. Bestuurders die in het buitenland een dergelijke overtreding begaan verliezen dan ook de rijbevoegdheid in hun eigen land. Nu is dat nog niet altijd het geval. Daarvoor wordt het mogelijk gemaakt beter informatie uit te wisselen tussen lidstaten over dergelijke verkeersovertredingen.