Uitgelicht : Rondetafelgesprek over fraudepreventie

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 13 januari 2022 van 10.00 tot 12.15 uur een rondetafelgesprek over fraudepreventie.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt (digitaal) plaats vanuit de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen. De genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening, of die van hun organisatie, over het onderwerp van gesprek. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek.

Fraudepreventie

Engeland heeft een nationaal sector-overstijgend frauderegister genaamd Cifas. MKB Nederland en VNO-NCW zouden graag zien dat Nederland hierin het voorbeeld volgt van Engeland. Zij geven aan dat jaarlijks ongeveer 4 miljard euro verdwijnt richting fraudeurs en zij wijzen erop dat een groot deel van dit geld gebruikt wordt voor ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De partijen hebben het standpunt dat een cross-sectoraal frauderegister een deel van de fraude kan voorkomen, maar constateren dat vanwege de privacywetgeving (AVG/UAVG) het niet mogelijk is om een dergelijke database aan te leggen. Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aanvraag van MKB-Nederland en VODIOM (Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat) voor een dergelijk frauderegister afgewezen.

Programma

10.00 - 10.40 uur: Bedrijfsleven en brancheorganisaties

  • Leendert-Jan Visser - Algemeen directeur MKB-Nederland / VNO-NCW
  • Arthur van Dijk - Voorzitter Vereniging VODIOM (Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat)

10.45-11.25 uur:  Bedrijfsleven en brancheorganisaties

  • Marco Doeland - CISO & Head of Risk Management Betaalvereniging Nederland / NVB
  • Roland van Kortenhof - Manager Operations & ICT, Thuiswinkel.org
  • Harold Herbert - Directeur Verbond van Verzekeraars

11.30-12.10 uur: Wetenschap en toezicht

  • Aleid Wolfsen - Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
  • Bart Schermer - Partner Considerati BV
  • Marianne Hirsch Ballin - Professor of Criminal Law and Criminal Procedure, Vrije Universiteit van Amsterdam