Uitgelicht : Rondetafelgesprek over femicide

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 8 juni 2023 van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over femicide.

Persoon achter glas, vaag te zien, legt hand er tegenaan. Op de hand een sticker met de tekst: stop

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats vanuit de Troelstrazaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Femicide

Femicide is een vorm van gender gerelateerd geweld, dat vaak in verband wordt gebracht met partnergeweld. In Nederland wordt gepleit voor het gebruik van het woord femicide om uitdrukking te geven aan het specifieke risico dat vrouwen lopen om gedood te worden, in de privésfeer door hun mannelijke partner of ex-partner. Voorafgaand aan femicide is er in veel gevallen sprake van 'intieme terreur', een vorm van partnergeweld waarbij er sprake is van een patroon van controle en dwang. Dat vrouwen worden vermoord omdat zij vrouw zijn vraagt voor sommige partijen om erkenning van femicide als maatschappelijk probleem en investeringen in de preventie van geweld tegen vrouwen.

 

Rondetafelgesprek

Op initiatief van Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) vindt een rondetafelgesprek over femicide plaats om inzicht te krijgen in wat eraan femicide voorafgaat en hoe het kan worden voorkomen. De vragen die centraal staan zijn: 

 • Wat is femicide en hoe groot is het probleem in Nederland?
 • Wat gaat er aan femicide vooraf en hoe kunnen we het voorkomen?
 • Welke kennis is er bij hulpinstanties over femicide en intieme terreur?
 • Welke beleidswijzigingen zijn er nodig?

   

Programma:

10.00 - 11.00 uur: slachtoffers van intieme terreur en nabestaanden van slachtoffers van femicide

 • Anne-Marie van den Bersselaar, nabestaande
 • Lia van den Bersselaar, nabestaande
 • Barbara Godwaldt, nabestaande

11.00 - 12.00 uur: hulpverleners en beleidsmakers 

 • Judith Kuypers, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis
 • Nelleke Stolk, advocaat en bestuurslid van Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers - LANGZS
 • Ilona Brekelmans, Sterk Huis
 • Pauline Klomp, programmamanager Zorg en Veiligheid bij de politie

   

12.00 - 13.00 uur: wetenschappelijke en maatschappelijke experts

 • Esther Monsma, journalist en maker van onder andere de podcast ‘Vrouwenmoord’
 • Pauline Aarten, senior onderzoeker Fonds Slachtofferhulp
 • Olcay Gülsen, nationaal ambassadeur van de campagne Orange the World (tegen geweld tegen vrouwen) van UN Women
 • Jet van den Donker, interventiespecialist op het gebied van huiselijk geweld

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).