Uitgelicht : Rondetafelgesprek over digitalisering

De vaste commissie voor Digitale Zaken (DiZa) houdt op dinsdag 28 september 2021 van 16.30 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over digitalisering met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Gemeenten en provincies en digitalisering

Een van de activiteiten voor het versterken van de kennispositie van de commissie is het organiseren van rondetafelgesprekken met externe partijen. In dit rondetafelgesprek spreekt de commissie Digitale Zaken met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies over digitalisering.

Deelnemers

Namens de provincies is Mirjam Wulfse aanwezig. Zij is lid van de kopgroep Digitalisering van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van alle provincies in ons land. Namens de gemeenten is Saskia Bruines aanwezig. Zij is lid van de commissie Informatiesamenleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. Namens veertig (middel)grote steden in ons land (G40-stedennetwerk) is Wim Willems aanwezig. Hij is voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart Cities van de G40.

Toekomstige ontwikkelingen

Het doel van het rondetafelgesprek is om de vraag te beantwoorden met welke (toekomstige) ontwikkelingen de gemeentelijke en provinciale overheden te maken hebben als het gaat om digitale zaken. Voor de standpunten van G40, VNG en IPO over digitalisering kunt u doorklikken naar de position papers hieronder.