Uitgelicht : Rondetafelgesprek over demonstratierecht

De commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op donderdag 7 september 2023 van 16.00 tot 19.00 uur een rondetafelgesprek over het demonstratierecht in Nederland.

Twee jongeren schrijven op een stuk asfalt

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.  

Initiatiefnemers en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz (D66) en Van Esch (PvdD) namen het initiatief voor dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, meer informatie krijgen over de vele facetten rond het demonstratierecht.

Achtergrond

 

De Wet openbare manifestaties regelt onder andere de uitoefening van het recht tot betoging (het demonstratierecht). Volgens diverse organisaties én demonstranten staat dat recht onder druk. Voor burgemeester, politie en officier van justitie (‘de driehoek’) is het belangrijk bij het wel of niet toestaan en handhaven van demonstraties dat de openbare orde wordt bewaakt. Tijdens dit gesprek met demonstranten en ervaringsdeskundigen, ‘de driehoek’ en experts zal ingegaan worden op onder meer de volgende vragen:

- Wat is de waarde van het demonstratierecht?

- Staat het demonstratierecht onder druk en zo ja, waar blijkt dat uit?

- Waar liggen de grenzen van het demonstratierecht, en hoeveel ruimte is daarbij voor burgerlijke ongehoorzaamheid?

- Is er sprake van rechtsongelijkheid tussen bepaalde groepen demonstranten?

- Wat is er nodig voor een betere waarborging van het demonstratierecht?

- Is de Wet openbare manifestaties aan herziening toe en zo ja, op welke onderdelen?

- Wat is de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid ten opzichte van de lokale driehoek?


 

Programma

Demonstranten/ervaringsdeskundigen (16.00-16.45 uur)

 • Jelle de Graaf, Extinction Rebellion
 • Jerry Afriyie, Kick Out Zwarte Piet
 • Bart Kemp, Agractie (videoverbinding)

   

Uitvoering 'de driehoek' (16.45-18.00 uur)

 • Jan van Zanen, burgemeester Den Haag
 • Sharon Dijksma, burgemeester Utrecht en voorzitter VNG
 • René de Beukelaer, hoofdofficier justitie arrondissementsparket Amsterdam
 • Joost Valk, voormalig Hoofd Handhaven Netwerken SGBO Politie
 • Frank Paauw, politiechef Eenheid Amsterdam

   

Experts (18.00-19.00 uur)

 • Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale verandering en conflict Vrije Universiteit Amsterdam (videoverbinding)
 • Berend Roorda, universitair hoofddocent demonstratierecht Rijksuniversiteit Groningen
 • Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International
 • Bart Schermer, hoogleraar Recht en Digitale Technologie Universiteit Leiden

Position papers

De commissie heeft de genodigden gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken 

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er wordt geen woordelijk verslag gemaakt.