Uitgelicht : Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro

De commissie voor Financiën houdt op maandag 13 februari 2023 van 14.00 tot 18.30 uur een rondetafelgesprek over de toekomst van de euro.

Bankbiljetten, euro's

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen. Van het gesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Position papers

Het merendeel van de genodigden heeft op basis van de hoofdvragen zijn of haar standpunt uiteengezet in een position paper. Deze zijn te raadplegen via alle stukken die bij deze bijeenkomst horen.

Hoofdvragen

Tijdens het rondetafelgesprek staan de volgende vier set vragen centraal:

Vraag 1

Welke gebreken zijn er in het huidige functioneren van de euro/ EMU en welke kosten en risico's brengen die voor Nederland mee? Zijn er hervormingen mogelijk (zo ja, welke) om die risico's/ gebreken te verminderen of weg te nemen? (Blok 1 en 2)

Vraag 2

In hoeverre is het wenselijk en haalbaar om de zogeheten verschillen in de eurozone te overbruggen? In hoeverre is dit wenselijk voor (i) Nederland en voor (ii) Europa? Waardoor zijn de verschillen - met name op het gebied van staatsschuld - ontstaan? Op welke manier verkleint of vergroot de euro de verschillen tussen lidstaten? (Blok 2 en 3)

Vraag 3

Welke rol speelt de euro in de internationale geopolitieke context? En op welke manier is deze rol aan verandering onderhevig/ zou deze moeten veranderen? Heeft dit gevolgen voor de onafhankelijkheid van de ECB en de werking van het monetair beleid? (Blok 2 en 4)

Vraag 4

Op welke manier zou effectievere samenwerking binnen de eurozone verder kunnen bijdragen aan gemeenschappelijke economische groei en welke lessen vallen daarbij te trekken uit de aanpak van de coronacrisis en energiecrisis in de afgelopen jaren? (Blok 1, 2, 3 en 4)

Programma

Blok 1 

14.00 - 15.00 uur: Vormgeving van de euro: weeffouten en mogelijke hervormingen 

 • Roel Beetsma – Universiteit van Amsterdam & European Fiscal Board (digitaal)
 • Harald Benink – Tilburg University
 • Lex Hoogduin – Rijksuniversiteit Groningen
 • Jakob de Haan – Rijksuniversiteit Groningen

Blok 2

15.00 - 16.00 uur: Voormalig ministers van Financiën (digitaal)

 • Hans Hoogervorst (digitaal)
 • Jeroen Dijsselbloem (digitaal)

Blok 3

16.05 - 17.25 uur: Verschillen in een gezamenlijke muntunie: oorzaken, gevolgen en (mogelijke) oplossingen 

 • Klaas Knot – President DNB
 • Pieter Hasekamp – Directeur CPB
 • Nout Wellink – voormalig President DNB (digitaal)

Blok 4

17.30 - 18.30 uur: De euro in internationale (geopolitieke) context 

 • Adriaan Schout – Clingendael, Radboud Universiteit
 • Catherine de Vries – Bocconi University, Milaan (digitaal)
 • Wim Boonstra – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Martin Sandbu – Financial Times (Engelstalig, digitaal)