Uitgelicht : Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemer en hoofdvraag

Het Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) nam het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij wil, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, meer informatie krijgen over de gevolgen van de opkoop van de parken. Het gaat om de gevolgen voor recreanten, natuurgebieden, dieren, landschap en ruimtelijke ordening (inclusief cultureel erfgoed). Ook willen de Kamerleden weten hoe oe recreanten, natuurgebieden, dieren, landschap en cultureel erfgoed beter beschermd kunnen worden.

Verdieping

Eén van de problemen waar kleinere vakantieparken mee te maken krijgen is de opkoop door grote ketens. Zij kopen  de parken, maar ook campings en recreatieterreinen op om ze vervolgens op te knappen. Dat betekent veelal dat de huisjes van de huidige bewoners moeten verdwijnen. Dat stuit op verzet van mensen die hun plek niet kwijt willen. Ook zijn er parken die er kwalitatief op achteruitgaan en die in verkeerde handen dreigen te vallen. Op die parken kunnen witwaspraktijken, illegale permanente bewoning en andere ondermijnende activiteiten plaatsvinden. 

 

Genodigden

De initiatiefnemers nodigen brancheorganisaties, wetenschappelijk onderzoekers en vertegenwoordigers van belangengroepen van recreatieparken uit om de diverse problemen rond de opkoop van vakantieparken te bespreken. Het rondetafelgesprek bestaat uit twee blokken.10.00 tot 10.55 uur:

- Geert Dijks, Recron

- Henk Lambooij, Stuurgroep vitale vakantieparken

- Jeroen Klijs en Arend Jan Kornet, onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam

11.00 tot 11.55 uur:

- Cock van Bruggen, Recreanten in actie

- Daniella van Gennep, Vereniging Parkbelangen Leekstermeer

- Desiree Reddering, Stichting recreanten Recht

- Geert Sijtzema, Camping SandevoerdeDe genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).