Uitgelicht : Rondetafelgesprek over alternatieven voor toeslagenstelsel

De vaste commissie voor Financiën houdt op woensdagavond 2 december 2020 tussen 18:30 en 21:15 uur een rondetafelgesprek over alternatieven voor het huidige stelsel van toeslagen. Voor het gesprek zijn zes deskundigen uit wetenschap en praktijk uitgenodigd.

Volg live

Het gesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Initiatiefnota

Het gesprek dient als voorbereiding op de behandeling in de Tweede Kamer van een initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66), “Naar een stelsel zonder toeslagen”. In die nota stelt het Kamerlid onder meer voor om de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag af te schaffen en te vervangen door een belastingkorting.

Het toeslagenstelsel

Jaarlijks betaalt de overheid bijna 13 miljard euro uit voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Deze toeslagen zijn er om huishoudens financieel te ondersteunen, zodat zij meer besteedbaar inkomen hebben of een betaalde baan kunnen combineren met de zorg voor kinderen. Ruim 5 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland ontvangen jaarlijks een toeslag of meerdere toeslagen. Het stelsel is verfijnd en ingewikkeld, waardoor er vaak geld wordt teruggevorderd bij de ontvangers (2,3 miljoen keer per jaar) en er ook vaak door de overheid moet worden nabetaald (1,5 miljoen keer per jaar). Het terugvorderen en nabetalen leidt tot problemen bij de ontvangers. Daar komt nog bij dat naar schatting 10 procent van de burgers die recht hebben op ondersteuning, er geen gebruik van maakt.

Opzet rondetafelgesprek

In het rondetafelgesprek wil de vaste commissie voor Financiën van de deskundigen horen waar men rekening mee moet houden bij het opstellen van plannen om het toeslagenstelsel te vervangen of aan te passen. De volgende personen zijn voor het gesprek uitgenodigd:

Van 18.30 tot 19.15 uur: 

  • Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden;
  • Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van 19.30 tot 20.15 uur: 

  • Robin Fransman, De Argumentenfabriek;
  • Maarten van Sonsbeek, Centraal Planbureau.

Van 20.30 tot 21.15 uur: 

  • Arjan Vliegenthart, Nibud;
  • Marco Florin, NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.