Uitgelicht : Rondetafelgesprek over advies 'Elke regio telt!'

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 31 mei 2023, van 14:00 tot 17:30 uur, een rondetafelgesprek over het advies ‘Elke regio telt!’.

Overzicht over veld met paarse bloemen in rijen.

AgendaU kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Aanleiding

Op 27 maart 2023 werd het adviesrapport ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ aangeboden aan minister Bruins Slot (BZK). Het advies is opgesteld door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Volgens de opstellers van het advies zijn de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland  groot en nemen ze toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland.

Zie voor meer informatie de
samenvatting van het advies.


 

Initiatiefnemer en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Roelien Kamminga (VVD) en Romke de Jong (D66) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, graag in gesprek met de opstellers van het advies om nadere duiding te krijgen. Om geluiden uit de samenleving te horen wordt gesproken met vertegenwoordigers van regio’s, zoals bewonerscollectieven. Met bestuurders uit provincies en gemeenten wordt ingegaan op wat er speelt in hun regio.  

Genodigden

14.00 - 15.30 uur: onderzoekers

 

Jantine Kriens, lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en voorzitter voorbereidingscommissie adviesrapport;

Peter Wilms, lid Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en lid voorbereidingscommissie adviesrapport;

Martijn van der Steen, lid Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en lid voorbereidingscommissie adviesrapport;

Bart Swanenvleugel, projectleider adviesrapport en stafbureau Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

15.30-16.30: samenleving

Karin Kalverboer, directeur programma Kans voor de Veenkoloniën/Zorg Innovatie Forum;

Thijs van Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners;

Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord;

Piet Verhoeven, voorzitter dorpscoöperatie Esbeek.

16.30-17.30: bestuurders 

René Paas, commissaris van de Koning Groningen;

Madeleine van Toorenburg, loco-commissaris van de Koning Limburg;

Ellen Nauta, voorzitter samenwerkingsverband P10-gemeenten en burgemeester Hof van Twente;

Roel Wever, burgemeester Heerlen.

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek.

U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).