Uitgelicht : Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting en ventilatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 6 juli 2022 van 14:00 tot 16:45 uur met deskundigen en betrokkenen over onderwijshuisvesting en ventilatie tijdens een rondetafelgesprek.

klaslokaal middelbare school
Klaslokaal op een middelbare school

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijshuisvesting

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er sprake is van onder-investering in de onderwijshuisvesting. Dit vormde aanleiding tot het Interdepartementaal Beleid Onderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting. In april 2021 heeft de Kamer het rapport ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel’ ontvangen. Het rapport geeft advies over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Verbetering van de ventilatie

De afgelopen winter was tijdens de coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal. Sindsdien hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie, al dan niet met gelden van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS-regeling). Maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruik maken van alle mogelijkheden om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om de daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen. Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams ventilatie van Ruimte-OK (www.ventilatiehulp.nl). In de recente Kamerbrief wordt naast de €140 miljoen ingegaan op de uitvoering en tussenresultaten van de afspraken tussen de minister en VNG, PO-Raad en VO-raad. Ook wordt ingegaan op de integrale aanpak van verouderde schoolgebouwen die de minister samen wil starten met gemeenten en schoolbesturen.

Programma

14.00 - 15.15 uur: schoolbesturen, gemeente, lerarenvertegenwoordiging

  • Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur St. Lucas Onderwijs Den Haag
  • Chantal Broekhuis, oud-wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Roelie Bosch, wethouder onderwijs gemeente Almere
  • Eelco Eerenberg, VNG
  • Tamar van Gelder, voorzitter AOB (digitaal)

15.30 - 16.45 uur: betrokken organisaties

  • Freddy Weima, PO-raad
  • Ingrid de Bonth, VO-Raad
  • Marco van Zandwijk, Ruimte-OK
  • Wouter Wijma, Binnenklimaat Nederland
  • Coen van de Sande, NVKL - Nederlandse vereniging voor ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling    

Position papers

Enkele genodigden hebben een zogeheten position paper ingediend, waarin zij hun visie en standpunten schetsen. U kunt deze hier inzien.