Uitgelicht : Rondetafelgesprek kunstmatige intelligentie

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op donderdag 20 februari 2020 een rondetafelgesprek over het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Hoofdvraag

Aanleiding voor het rondetafelgesprek is het rapport Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie, verschenen op 8 oktober 2019. Door middel van dit rondetafelgesprek kunnen Kamerleden hun kennis over kunstmatige intelligentie verbreden. Ook kunnen zij zich zo voorbereiden op het algemeen overleg over dit onderwerp en sleuteltechnologieën op 12 maart 2020.

Achtergrond

Artificiële intelligentie (AI) ofwel kunstmatige intelligentie verandert de wereld ingrijpend. AI zal bijdragen aan economische groei, welvaart en welzijn van Nederland. Ook zal het helpen bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid, gezondheid en zorg. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, zoals het beschermen van de privacy van burgers.

Als Nederland internationaal concurrerend wil blijven, dan is het nodig om de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in Nederland te versnellen. Het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie beschrijft de plannen van het kabinet hiervoor. Het gaat in op de huidige ontwikkelingen op het gebied van AI in Nederland, en beschrijft wat nodig is om AI-innovatie verder te stimuleren. Ook is aandacht voor de bescherming van  publieke waarden en mensenrechten (zoals vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy en verbod op discriminatie) bij gebruik van AI. De overheid werkt onder meer samen met de Nederlandse AI-Coalitie. Bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen zorgen hierin samen voor de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Nederland.

Programma

Blok 1. Wetenschap (11.00-12.00 uur)

De heer Verbeek, Universiteit Twente

De heer Bartelsman, Universiteit van Amsterdam

De heer Werkhoven, TNO

De heer Sheikh, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De heer De Rijke, Universiteit van Amsterdam

Blok 2. Praktijk (12.00-13.00 uur)

Mevrouw Muller, ALLAI

De heer Brunner-La Rocca, Maastricht UMC

De heer Bakker, Stryker

De heer Beers, TechLeapNL

Mevrouw Dezentjé, FME