Uitgelicht : Overstromingen in Zuid-Nederland

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat organiseert op donderdag 11 november van 13.00 tot 16.00 uur een rondetafelgesprek over de gevolgen van de overstromingen in Zuid-Nederland van afgelopen juli.

Volg live

Het gesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Schadeafhandeling

Extreme regenval leidde afgelopen juli tot overstromingen in het zuiden van Nederland, met veel schade tot gevolg. Dit heeft maatschappelijk veel vragen opgeroepen over de weerbaarheid van de waterhuishouding in Zuid-Nederland tegen extreme hoeveelheden water, zeker in het licht van klimaatverandering. Daarnaast speelt de vraag hoe het staat met de schadeafhandeling en hoe dit verbeterd kan worden. De leden van de commissie laten zich informeren door betrokkenen over de beste en meest breed gedragen aanpak om de waterveiligheid te bevorderen en de (toekomstige) schadeafhandeling te verbeteren.

Programma 

  • Het eerste blok zal worden benut om een beter beeld te krijgen van persoonlijke ervaringen tijdens de overstroming en de nasleep daarvan. Hoe werd de reactie van overheden en hulpdiensten ervaren voor, tijdens en na de overstroming? Hoe verloopt de schadeafhandeling? 
  • In het tweede blok wordt ingegaan op ervaringen en ideeën van verschillende bestuurlijke lagen. Vragen hierbij zijn hoe de verschillende overheden hun rol zien in het voorkomen of bestrijden van overstromingen, in welke mate er voorbereidingen waren getroffen, of er voor de mogelijke overstromingen scenario’s waren uitgewerkt, wat hun rol is bij het opruimen en afhandelen van schade en hoe zij burgers (beter) kunnen ondersteunen. 
  • Tijdens het derde blok wordt specifiek stilgestaan bij de systematiek van schadeafhandeling.  Werkt het systeem van schadeafhandeling naar behoren? Zo nee, hoe kan dit verbeterd worden? Welke rol heeft de overheid hierin?

Tot slot zal gesproken worden over watermanagement. Verschillende experts worden uitgenodigd om hun kijk te geven op de overstromingen, hoe dit voorkomen had kunnen worden, welke afwegingen daarbij spelen en of het gebied voldoende is voorbereid op extremer weer in de toekomst.