Uitgelicht : Orgaandonatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak op woensdag 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur over orgaandonatie. Het overleg ging onder andere over het invoeren van het actief donorregistratiesysteem. Namens het kabinet was minister voor Medische Zorg Bruins (VWS) aanwezig.

Volg live

Het algemeen overleg over orgaandonatie is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Actieve registratie

De nieuwe donorwet wordt in de zomer van 2020 ingevoerd. Het doel van deze nieuwe donorwet is dat mensen die nu nog geen keuze in het Donorregister hebben vastgelegd, dat wel doen. En wie geen registratie in het Donorregister maakt, wordt automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaan- of weefseldonatie. Dit geldt voor iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat bij een gemeente.

Voorlichting

De regering vindt het belangrijk dat er goede voorlichting is over de nieuwe wet. Daarom is er een landelijke campagne gestart. De campagne heeft als doel om mensen te informeren over de nieuwe donorwet en bestaat onder andere uit radio- en televisie spots, online media en er is een huis-aan-huis folder verspreid. Daarnaast is er voorlichting voor speciale doelgroepen zoals analfabeten en anderstaligen, blinden en slechthorenden en dak- en thuislozen. De campagne vertelt wat de nieuwe wet betekent, welke keuzemogelijkheden er zijn en dat je zelf altijd je eigen keuze kunt maken en vastleggen. Er zijn vier keuzemogelijkheden:

  • ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie;
  • nee, ik geef geen toestemming;
  • mijn partner of familie beslist;
  • de door mij gekozen persoon beslist.

Als iemand geen keuze maakt, komt er in het register te staan dat deze persoon geen bezwaar heeft tegen donatie van weefsels of organen.

Kwaliteitsstandaard

Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen die vraagt om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die een uniforme zorg en omgang met de nabestaanden waarborgt. In deze kwaliteitsstandaard wordt de praktijk rond donatie vastgelegd. Deze standaard is bedoeld voor artsen en andere medisch professionals die na het overlijden het gesprek over het Donorregister aangaan met de naasten. Zo komt onder meer aan de orde wat de uitgangspunten van het gesprek zijn en wat de werkwijze is als de naasten niet bereikbaar zijn.