Uitgelicht : Openbaar vervoer en taxibedrijven

Op woensdag 19 mei 2021 van 14.30 tot 17.30 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over openbaar vervoer en taxi. Namens het kabinet is staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het overleg over openbaar vervoer en taxi is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Ontwikkelagenda toekomstbeeld openbaar vervoer 2040

Openbaar vervoer is onmisbaar voor onze maatschappij: voor mensen om te reizen van en naar werk, onderwijs of recreatie. Die essentiële rol is – ondanks de beperkingen door de coronacrisis – ook tijdens de voorbije periode gebleken. De openbaarvervoersector, de regio’s en de rijksoverheid hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan het Toekomstbeeld OV 2040. De contouren van dat toekomstbeeld zijn in februari 2019 gepresenteerd. Daarin staan keuzes voor de lange termijn voor het openbaar vervoer. De ontwikkelagenda die nu besproken wordt, laat zien wat beschikbaar, nodig en wat mogelijk is om concreet naar die ambities voor 2040 toe te werken.

Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

In juni 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. Die moet ervoor zorgen dat vervoerbedrijven een volwaardige dienstregeling aan kunnen bieden, terwijl de reizigersaantallen en dus de inkomsten beperkt zijn. Nadat de vergoeding al eerder is verlengd, is deze in april 2021 verlengd voor heel 2021. De openbaarvervoerbedrijven verwachten dat de reizigersopbrengsten ook in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds onvoldoende zullen zijn voor een openbaarvervoeraanbod aan de reizigers dat voldoet aan de doelstellingen van de schaal, bereikbaarheid en veiligheid.