Uitgelicht : Onderzoek memo Toeslagen (memo-Palmen)

De vaste commissie voor Financiën spreekt op dinsdag 26 oktober van 18.00 tot 20.00 uur met onderzoekers van PriceWaterhouseCoopers (PwC) over hun onderzoek naar de gang van zaken rond het memo-Palmen. Op de agenda staan het eindrapport van de onderzoekers, eerdere versies van het rapport en een brief van de staatssecretaris van Financiën over de verschillen tussen deze stukken.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Memo Palmen

In het memo-Palmen uit maart 2017, gericht aan de leiding van de Belastingdienst, was te lezen dat de jacht op (vermeende) toeslagfraudeurs al zeker sinds 2015 ontspoord was. De schrijfster van het memo, de juriste Palmen, raadde de dienst toen al aan om gedupeerde ouders schadevergoeding te bieden omdat hun toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig waren stopgezet. Het advies werd niet gevolgd.

Verhoren

De onderzoekers van PwC moesten nagaan wat er sinds 2017 met het advies is gebeurd. Het werd namelijk niet overhandigd aan een commissie (de commissie-Donner) die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, niet vermeld in brieven aan de Tweede Kamer en aanvankelijk ook niet gestuurd aan de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag getuigden ambtenaren van de Belastingdienst dat zij van het memo indertijd geen kennis hadden genomen.