Uitgelicht : Natuur

De commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overlegt op maandag 22 juni 2020 van 14.00 tot 18.00 uur over natuur. Hiervoor komt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Kamer.

Foto: Rob Poelenjee

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Op de agenda van het overleg staan veel onderwerpen, waaronder zeehonden, de huidige staat van de natuur, bossen, eikenprocessierupsen, wolven, en natuur en milieu in Caribisch Nederland.

Bossen

Wereldwijd verdwijnen bossen en vermindert de kwaliteit ervan. Ook in Nederland gaat het niet goed met de bossen. De minister werkt samen met provincies aan een Bossenstrategie. Deze zal vlak na de zomer verschijnen.

De minister heeft alvast de ambities en doelen van de Bossenstrategie naar de Kamer gestuurd. De strategie is nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. Een van de doelen is om in 2030 10% meer bos te hebben. Meer verschillende bostypen en boomsoorten zorgen voor een weerbaar bos. Dat is vooral op armere zandgronden van belang.

Natuur in het Caribisch gebied

Bonaire, Sint Eustatius en Saba staan bekend om hun mooie natuur met veel belangrijke soorten dieren en planten. Maar het gaat niet goed met de natuur op deze eilanden en de koraalriffen. Er lopen veel geiten en ezels vrij rond, die het eiland kaalvreten. Zand en voedingsstoffen spoelen in zee, waardoor de waterkwaliteit bij het koraal ernstig wordt aangetast. Op de eilanden is amper riolering, afvalwater wordt vaak ongezuiverd geloosd.

Het kabinet heeft samen met de eilandbesturen een plan voor land en water opgesteld. Daarin krijgt bescherming en het herstel van koraalriffen speciale aandacht. Voor alle bedreigde dier- en plantensoorten moet uiterlijk in 2030 plannen worden gemaakt om ze te beschermen.

Eikenprocessierups

In het voorjaar en de zomer van 2019 hadden veel mensen en dieren last van jeuk, bultjes en andere irritaties door eikenprocessierupsen. Er waren veel meer eikenprocessierupsen dan in de jaren ervoor. Het was lastig de rupsen te bestrijden en niemand was hier goed op voorbereid. Om eenduidige informatie te kunnen geven over de bestrijding en gezondheidsaspecten heeft de overheid het Kennisplatform Processierups opgericht.

Dit jaar zijn de gemeenten en terreineigenaren beter op de hoogte van de mogelijkheden om overlast door de processierups te voorkomenwat te bestrijden. Daarvoor is een Leidraad beheersing eikenprocessierups gemaakt. Indien preventieve maatregelen als het inzetten van natuurlijke vijanden onvoldoende effect hebben, worden de rupsen mechanisch opgezogen. Als dit niet helpt, mogen bepaalde bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

Wolven

Sinds 2015 zijn verschillende zwervende wolven gesignaleerd in Nederland. En in 2019 heeft het eerste wolvenpaar zich op de Noord-Veluwe gevestigd.

Het komt voor dat schapen worden doodgebeten door wolven. De minister van LNV gaat in gesprek met provincies over het beperken van de overlast die wolven geven. Daarbij moet rekening gehouden worden met de beschermde status die wolven hebben in Europa.

Uit onderzoek blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf relatief groot is: 57% van de Nederlanders heeft een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf en 65% ziet de wolf als ongevaarlijk.