Uitgelicht : Maatschappelijke opvang

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak op donderdag 19 december 2019 van 15.30 tot 18.30 uur met staatssecretaris Blokhuis van VWS over maatschappelijke opvang.

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Troelstrazaal  van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Maatschappelijke opvang  

Het aantal daklozen in ons land is in ruim tien jaar tijd verdubbeld van bijna 18.000 naar ruim 39.000 in 2018.  In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is zelfs sprake van een verdrievoudiging. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer dan een derde (37 procent) van de daklozen bevindt zich in de vier grote gemeenten. Veel daklozen kampen met psychische problemen en schulden. Ook het relatief grote aantal daklozen met een migratie-achtergrond valt op.

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

In de twaalf pilotgemeenten worden de uitgangspunten uit het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren in de dagelijkse praktijk toegepast. Doel is om ervoor te zorgen dat voor eind 2021 alle (potentiĆ«le) dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dat betekent een flinke omslag in de hulpverlening, meer aandacht voor preventie, de behoeften van jongeren centraal stellen en beter samenwerken met alle betrokken organisaties.

Brandbrief gemeenten

Zowel de vier grote steden als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurden een brandbrief en vragen om meer geld voor zorg en begeleiding. De oplossing voor het alsmaar groeiende daklozenprobleem ligt niet alleen bij de opvang zelf maar ook aan het tekort aan betaalbare woningen. De grote steden hopen op een landelijke afspraak, waarna elke gemeente een vaststaand aantal daklozen moet huisvesten.