Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Maatschappelijke opvang

Daklozen op een bankje in Rotterdam

Kwetsbare mensen met veel verschillende problemen hebben vaak moeite om zelfstandig aan onderdak te komen. Ze zijn bijvoorbeeld verslaafd, hebben schulden of psychische problemen. Gemeenten proberen dak- en thuislozen te helpen met een persoonsgerichte aanpak. Dat betekent dat ze per persoon kijken naar de problemen die diegene heeft op het gebied van bijvoorbeeld wonen, inkomen, schulden en zorg. Hiervoor is goede samenwerking nodig met de geestelijke gezondheidszorg (ggz), schuldhulpverlening, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor personen met een psychische aandoening die onderdak en begeleiding krijgen. Het doel van beschermd wonen is dat mensen zelfredzamer worden en dat zij niet nog zieker worden of zichzelf verwaarlozen. Ook moet het overlast voor de maatschappij voorkomen.

Het is goed voor de zelfstandigheid van mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen als zij eerder hulp krijgen in de thuissituatie. Dit blijkt uit het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de commissie-Dannenberg. Voor deze hulp werken gemeenten samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor meer betaalbare woningen wordt samengewerkt met de woningcorporaties. Ook de overheid werkt samen met de gemeenten om het beschermd wonen te verbeteren.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak op woensdag 30 november 2016 over maatschappelijke opvang. Namens de regering was staatssecretaris Van Rijn hierbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van dit overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde links