Uitgelicht : Koopkracht van ouderen

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op donderdag 10 maart 2022 van 15.00 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over de koopkracht van ouderen.

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. U kunt dit vanaf 15.00 uur via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Achtergrond

De leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen inzicht krijgen in hoe armoede onder ouderen kan worden verholpen en de koopkracht van ouderen/gepensioneerden kan worden verbeterd.

Uit een doorrekening van de belangrijkste plannen in het coalitieakkoord van kabinet Rutte-IV door het Nibud blijkt dat de koopkracht in de periode 2022-2025 gemiddeld een half procent stijgt. Gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering zien hun koopkracht nauwelijks toenemen. Bij gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen (tot € 2.500) daalt de koopkracht zelfs met 0,5 procent. Gepensioneerden kunnen hun inkomenssituatie vaak niet meer veranderen, waardoor hun koopkracht sterk afhankelijk is van de indexering van de AOW en het aanvullend pensioen. Indexeren betekent dat het pensioen mee omhoog gaat met de stijgende prijzen van onder andere boodschappen, wonen en zorg. De indexatie van vooral de aanvullende pensioenen blijft achter bij de prijsstijgingen wat maakt dat de koopkracht van veel ouderen daalt en het risico op armoede stijgt. Een discussie die ook speelt is dat de AOW niet wordt meegenomen in de door het kabinet aangekondigde extra verhoging van het minimumloon. Het kabinet wil de gepensioneerden compenseren via de ouderenkorting waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Daar is kritiek op. Mensen met AOW of een klein aanvullend pensioen betalen bijna geen inkomstenbelasting en hebben daarom niet veel aan deze compensatie.   

Opzet programma

In het eerste blok komen ervaringsdeskundigen aan het woord. In het tweede blok de experts en in het derde blok de vakbonden en de ouderenbonden. Hier vindt u een overzicht van hun bijdragen.

15.00-15.50 uur: ervaringsdeskundigen

  • Mw. L. Lameiro García, Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM)
  • Dhr. M. Slingenberg, Ervaringsdeskundige

16.00-16.50 uur: experts

  • Dhr. A. Vliegenthart, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
  • Dhr. R. de Brouwer, Pensioenexpert
  • Dhr. P. Koning, Hoogleraar economie Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mw. M. Blom, Hoofdeconoom ING

17.00-17.50 uur: vakbonden/ouderenbonden

  • Dhr. W. Noordman, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
  • Dhr. P. Fey, Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
  • dhr. H. van Dijk, Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant (KBO-Brabant)
  • Dhr. A. van Scherpenzeel, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)