Uitgelicht : Kamer verdiept kennis over tijdelijke maatregelen coronavirus

Nu de eerste, acute fase van de coronacrisis voorbij is, is het van belang dat zoveel mogelijk op wetsniveau wordt bepaald welke maatregelen in de komende periode kunnen worden getroffen. Daarom organiseren de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houden op vrijdag 4 september 2020 van 10.00 tot 13.30 een rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen. Er wordt geen woordelijk verslag van het gesprek gemaakt.

Hoofdvraag

Met dit rondetafelgesprek willen de Kamerleden hun kennis over de maatschappelijke discussie rondom de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 verdiepen.

Acute fase voorbij

De komende periode zal het noodzakelijk blijven om ter bestrijding van de covid-19 epidemie maatregelen te kunnen treffen. Noodverordeningen kunnen naar hun aard niet al te lang duren. Nu de eerste, acute fase van de crisis voorbij is, is het van belang dat zoveel mogelijk op wetsniveau wordt bepaald welke maatregelen in de komende periode kunnen worden getroffen. De Tweede en Eerste Kamer beslissen daarbij in hun rol van medewetgever over de kaders waarbinnen die maatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd.

Gemeentelijk niveau

Het wetsvoorstel sluit waar mogelijk aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat de uitvoering van de landelijke maatregelen in beginsel niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar weer op gemeentelijk niveau komt te liggen met de daarbij behorende controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Daarom belegt dit wetsvoorstel een aantal bevoegdheden bij de burgemeester. Zo krijgt de burgemeester bevoegdheden om in bijzondere omstandigheden ontheffing te verlenen van een aantal nationale regels. Ook komen de burgemeester toezichts- en handhavingsbevoegdheden toe.

Grondrechten

Bovendien biedt het wetsvoorstel volgens de regering voor de volgende fase van de bestrijding van de epidemie een hogere mate van bescherming van de grondrechten die zijn vastgelegd in de Grondwet en in verdragen. Zodra het niet meer nodig is om maatregelen te nemen ter bestrijding van de covid-19 epidemie, zal de wet vervallen.

Programma

Blok 1: 10.00 - 10.50 uur WETENSCHAP I                         

  • Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de universiteit Leiden
  • Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden bij de universiteit Leiden

Blok 2: 11.00 - 11.50 uur WETENSCHAP II                              

  • Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap bij de Rijksuniversiteit Groningen
  • Adriaan Wierenga, docent/onderzoeker en noodrechtspecialist bij de Rijksuniversiteit Groningen

Blok 3: 12.00 - 12.50 uur LOKAAL BESTUUR                            

  • Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad
  • Theo Weterings, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Blok 4: 13.00 - 13.30 uur RECHTSPRAKTIJK            

  • Jos Vink, rechter Rechtbank Oost-Brabant