Uitgelicht : Kamer kiest onderwerpen voor komende tijd

De Tweede Kamer vindt het van groot belang om haar controlerende en medewetgevende taak ook in deze tijd uit te voeren. Behalve de coronacrisis zelf is een aantal onderwerpen zo belangrijk dat de behandeling door moet gaan, vinden de Kamerleden. Hoe is deze selectie tot stand gekomen?

Parlementair proces gaat door

Sinds de week van 16 maart voerde de Kamer alleen debatten over onderwerpen die met de bestrijding van het coronavirus te maken hebben. Voorzitter Khadija Arib kondigde dit aan in haar brief van 15 maart aan leden en medewerkers van de Tweede Kamer. Het parlementaire proces gaat echter door, zo benadrukte zij:  “Kamerleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de regering en schriftelijke commissie-overleggen voeren.”

Uitstel niet wenselijk

Van de regering wilde de Kamer weten welke wetgeving volgens de bewindslieden dermate ernstige implicaties heeft, bijvoorbeeld organisatorisch of financieel, dat uitstel niet wenselijk is. Aan minister-president Rutte vroeg de Kamervoorzitter in een brief van 17 maart om een overzicht van dergelijke wetsvoorstellen, zodat de Kamer kon besluiten of en hoe zij die in behandeling kon nemen.  

Vraag om precisering

Het kabinet stuurde op 27 maart een brief met in de bijlage een overzicht van 84 wetsvoorstellen. Een groot deel daarvan (41 stuks) was echter nog niet ingediend bij de Kamer. De Voorzitter vroeg daarop om nadere precisering. De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Dekker van Rechtsbescherming vulden de lijst aan met data en termijnen. De verschillende Kamercommissies hebben inmiddels de onderwerpen geselecteerd die de komende tijd aan de orde komen. In het overzicht van besluitenlijsten op deze website staat welke onderwerpen dat zijn.