Uitgelicht : Kamer debatteert over datalek bij KvK

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op donderdag 3 februari 2022 van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) over het lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Het lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel

Dit commissiedebat gaat over de toegankelijkheid van privéadressen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de problemen die daardoor ontstaan en mogelijke oplossingen. Dinsdag 24 augustus 2021 berichtte RTL Nieuws over een datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ongeveer 1800 privéadressen van voornamelijk politici en medewerkers van onder meer politieke en politiek activistische organisaties waren onrechtmatig uit het Handelsregister verkregen. Deze adressen maakten deel uit van bijna 600 documenten die in de periode van januari tot juni 2021 uit het Handelsregister werden gedownload. Dat gebeurde door een voormalig advocaat die sinds 15 januari 2021 uit het advocatenregister was uitgeschreven en ten tijde van het downloaden van de stukken niet meer bevoegd was om de betreffende informatie in te zien.

Gebrek aan controle

Naar aanleiding hiervan is gekeken naar de controle op de geldigheid van afgegeven autorisaties voor het raadplegen van het Handelsregister. Deze autorisaties worden afgegeven aan personen of instanties die bevoegd zijn op grond van artikel 51 Handelsregisterbesluit 2008 (Hrb). Dit artikel geeft advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders het recht om privéadressen uit het Handelsregister op te vragen. Hun medewerkers kunnen het Handelsregister raadplegen in hun opdracht of met hun volmacht. Van elke raadpleging kan worden gecontroleerd aan welke persoon de autorisatie voor het opvragen is verstrekt. Er was geen (regelmatige) controle of de personen die een autorisatie hadden gekregen nog wel werkzaam waren als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder.

Het oplossen van het probleem

In de maanden augustus en september 2021 zijn controles uitgevoerd op de autorisaties van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dat heeft ertoe geleid dat van 164 voormalige advocaten, 70 voormalige notarissen en 15 voormalige gerechtsdeurwaarders de autorisaties nu alsnog zijn ingetrokken en dat een aantal procedures is aangepast. Samen met enkele grote advocaten- en notariskantoren denkt de KvK nu na over hoe er moet worden omgegaan met medewerker autorisaties. Er loopt een onderzoek naar het aanbrengen van een directe, realtime koppeling van het Handelsregister met de systemen waarin advocaten, notarissen, en gerechtsdeurwaarders geregistreerd staan. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek komt die koppeling er niet eerder dan 2e helft 2022 - 1e helft 2023.

Wat is er nog meer aan de hand?

De digitale toegankelijkheid van het Handelsregister heeft ook een schaduwzijde. Er worden mensen ongewenst benaderd door commerciële partijen en adresgegevens uit het Handelsregister worden misbruikt voor doxing ofwel het publiceren van vertrouwelijke informatie over een persoon, intimidatie en bedreiging. Vanuit de Kamer is daarom herhaaldelijk bij motie verzocht om de openbare beschikbaarheid van adresgegevens in het HR te beperken. Dit heeft al geleid tot nieuwe regels per 1 januari 2022 die zorgen dat woonadresgegevens die ook zo in het HR geregistreerd staan, voortaan standaard zijn afgeschermd

Voor de categorie van vestigingsadressen, die voor een deel van de registraties in het Handelsregister ook woonadres zijn, vindt het zoeken naar een oplossing plaats binnen een complex systeem. Er zijn veel publieke en private stakeholders bij betrokken en het dient zowel binnen als buiten de overheid vele doelen. Ook vallen de registratie en openbare beschikbaarheid van deze gegevens in het Handelsregister voor een groot deel onder wettelijke Europese regels. Het vinden van een oplossing voor de beschreven problemen is hier complexer, zodat de minister van EZK het niet waarschijnlijk vindt dat álle bezwaren kunnen worden weggenomen en álle wensen kunnen worden ingewilligd.