Uitgelicht : Internationale gasmarkt

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op donderdag 9 juni van 17.30 tot 22.30 uur over de (internationale) gasmarkt en leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Volg het live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. 

Het functioneren van de internationale aardgasmarkt

De aardgasmarkt is een internationale markt: aardgas wordt wereldwijd verhandeld tussen landen. Nederland is sinds het afbouwen van het Gronings aardgas steeds afhankelijker geworden van inkoop op deze internationale gasmarkt. Sinds eind 2021 stegen de prijzen op de aardgasmarkt, dit zette door in het voorjaar van 2022. Dat de prijzen van aardgas stijgen heeft verschillende oorzaken.

Zo hadden veel landen een groeiende behoefte aan aardgas na het opheffen van de coronalockdowns. Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor onrust op de aardgasmarkt. Het Russische staatsbedrijf Gazprom, een belangrijke leverancier van aardgas, voldoet tot nu toe aan de afspraken over het leveren van aardgas. Het is wenselijk dat Rusland extra gas beschikbaar stelt om de Europese Markt te verlichten, hier is Rusland echter (nog) niet toe bereid. In het commissiedebat wordt ingegaan op het functioneren van de internationale aardgasmarkt en de rol van Nederland hierin.

Onafhankelijkheid Russische fossiele brandstoffen

De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat Nederland, in samenwerking met de Europese Unie, aan het einde van dit jaar onafhankelijk wil worden van Russische fossiele brandstoffen. Dit betekent dat Nederland aardgas en olie uit andere landen moet importeren. Daarnaast wil het Kabinet inzetten op een versnelling van de energietransitie om de algehele afhankelijk van fossiele brandstoffen te verminderen. Bovendien is Nederland voorbereid op een onderbreking of ernstige verstoring van de gastoevoer en heeft hiervoor een noodplan klaarliggen: het Bescherm- en Herstelplan Gas. De onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en eventuele noodplannen worden in het commissiedebat besproken.

Onderzoek naar opties voor het afbouwen van Russisch gas

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat vroeg TNO een overzicht op te stellen van de diverse opties die Nederland heeft om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. Daarin staan opties die in meer of mindere mate kunnen bijdragen aan het terugdringen van de import van Russisch aardgas. Daarbij is onderscheid gemaakt in mogelijke maatregelen voor de korte termijn (komende winter), de middellange en langere termijn.

De optelsom van mogelijke maatregelen biedt genoeg ruimte om het aandeel Russisch gas te compenseren. Door investeringen in energiebesparing en duurzame energie naar voren te halen, kunnen de opties met hoge kosten, CO2-emissies of risico’s op termijn worden beperkt. Dit levert een structurele verbetering op in het licht van de benodigde energietransitie en vermindert de importafhankelijkheid. In het commissiedebat gaan de Kamerleden met het Kabinet in gesprek over de uitkomsten van het TNO onderzoek.