Uitgelicht : Hoorzitting Tata Steel Nederland

De commissie Infrastructuur en Waterstaat organiseert op woensdag 19 april tussen 11.30 en 13.00 uur een hoorzitting met directieleden van Tata Steel Nederland. Voorafgaand aan deze hoorzitting geeft het RIVM een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar de hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen die in de omgeving van Tata Steel op de grond terecht komen.

Op de voorgrond een heuvel en een weg, daarachter water en daar weer achter fabrieken die dikke rookwolken uitstoten.
De haven van IJmuiden, foto uit 2019.

Volg live

De bijeenkomst is in de Klompézaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

Hier vindt u achtergrondinformatie over de hoorzitting. Informatie over het onderzoek van het RIVM vindt u op de website van het RIVM.

RIVM-onderzoek 

In oktober en november 2022 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht hoeveel PAK’s en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. In 2020 heeft het RIVM dit voor de eerste keer gemeten. Uit dat onderzoek bleek dat er veel PAK’s en metalen in het neergedaald stof in de IJmond zit. Ook in 2022 bleek  dat er veel PAK’s en metalen in grof stof zit dat in het IJmondgebied neerdaalt, vergeleken met gebieden waar geen grote bronnen zijn die stof uitstoten. De resultaten laten volgens het RIVM zien dat er nog geen duidelijk meetbaar effect is van de maatregelen van Tata Steel op de hoeveelheid neergedaald grof stof, met uitzondering van ijzer.

Tata Steel Nederland

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat wil graag van directieleden van Tata Steel Nederland weten hoe zij de negatieve gezondheidseffecten van hun productie aantoonbaar denken te beperken. Al een aantal jaren probeert Tata Steel Nederland de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Daarover zei directievoorzitter Hans van den Berg in 2021 op de website van Tata Steel:Wij nemen de ernst van de bevindingen van het RIVM en de andere onderzoeken zeer serieus en begrijpen heel goed de ontevredenheid die heerst in de maatschappij. Maar het wordt beter. Dat garandeer ik u.