Uitgelicht : Hoofdlijnendebat Buitenlandse Zaken

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken debatteert op dinsdag 14 juni 2022 van 19.00 tot 23.55 uur over het onderdeel Buitenlandse Zaken uit het coalitieakkoord. Het debat zal gevoerd worden met de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra.

Premier Rutte met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en president Zelensky in Kiev voor de Russische inval, begin februari. (foto ANP)

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. U kunt op 14 juni vanaf 19.00 uur via de website live meekijken. Ook is het mogelijk om via de app en website van Debat Direct het debat te volgen.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft de hele wereld opgeschud. Ook voor de Nederlandse regering betekende dit dat zij besluiten moest nemen die voorheen onmogelijk werden geacht. Denk hierbij aan het schenken van wapens door Nederland en andere EU-lidstaten aan Oekraïne, het sluiten van het Europese luchtruim voor Russische vliegtuigen, het afsluiten van Russische banken van het internationale betalingsverkeer en het opleggen van individuele sancties tegen president Poetin. De oorlog op het Europese continent brengt veel vragen met zich mee, bijvoorbeeld over veiligheid en welvaart, die tijdens dit commissiedebat besproken zullen worden.

Mensenrechten

De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het beleid dat mensenrechten een belangrijk fundament van stabiele en welvarende samenlevingen zijn. Daarom is het ook in het belang van Nederland om mensenrechten in het buitenland te bevorderen. In het derde kwartaal van 2022 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe mensenrechtennota naar de Tweede Kamer sturen. De focus van de regering zal zich vooral richten op vrijheid van religie en levensovertuiging, pers- en internetvrijheid, gelijke rechten voor vrouwen en meisjes en gelijke rechten voor LHBTI’s.

Vredesproces in het Midden-Oosten

Ook in andere delen van de wereld blijft Nederland zich inzetten voor vrede en stabiliteit. Zo ook in het conflict tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. De minister van Buitenlandse Zaken schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat Nederland zich in blijft zetten voor een tweestatenoplossing waarbij Israël en een Palestijnse staat in vrede naast elkaar kunnen bestaan. Op dit moment is er geen zicht op hervatting van de gesprekken tussen beide partijen. Ondanks dat blijft Nederland zich inzetten om de relaties te verbeteren.