Uitgelicht : Gemeenschappelijk landbouwbeleid

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 6 juli 2021 van 18.30 tot 20.30 uur een rondetafelgesprek over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de position papers doornemen die door de genodigden zijn opgesteld.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De landen van de Europese Unie maken sinds 1962 samen een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van dit GLB. Rijksoverheid en provincies werken de idee├źn voor het nieuwe GLB uit in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De definitieve versie van het NSP dient, met instemming van de Tweede Kamer, eind 2021 bij de Europese Commissie te liggen.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft twee onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling (POP). De huidige periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid loopt van 2014 tot 2020. 2021 en 2022 zijn overgangsjaren in voorbereiding naar het nieuwe gemeenschappelijk beleid.

Beloning

Op 28 juni 2021 gingen de Europese ministers van Landbouw akkoord met de informele overeenkomst over het nieuwe GLB voor 2023 tot en met 2027. De voorgestelde plannen zijn onder meer gericht op beloning van boeren die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en daarin willen investeren.

Met het rondetafelgesprek wil de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzicht verkrijgen in de keuzemogelijkheden voor een toekomstig bestendig Nationaal Strategisch Plan binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Programma

Bestuurlijke context van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (18.30-19.00 uur)

  1. Dhr. M. Dumitru, DG AGRI Deputy Director-General (via videoverbinding)
  2. Dhr. J. Candel, WUR (Bestuurskunde) (via videoverbinding)
  3. Mw. S. van Keimpema, European Milk Board

Directe betalingen en eco-regelingen (19.10-19.50 uur)

  1. Dhr. S. van der Tak, LTO
  2. Dhr. G. Geurts, Voedsel Anders NL
  3. Dhr. R. Jongeneel, expert Wageningen Economic Research WUR
  4. Dhr. B. Oomen, zoogkoeienhouder bij de Kampina

Gebiedsgerichte aanpak (20.00-20.30 uur)

  1. Dhr. K. Biesmeijer, Universiteit Leiden
  2. Dhr. C. de Vries, Land van Waarde
  3. Mw. A. Kuiper-Vos, Vogelbescherming (via videoverbinding)