Uitgelicht : Digitale infrastructuur en economie

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 22 maart 2023 van 14.30 tot 18.30 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over digitale infrastructuur en economie.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Onderwerpen

Voor dit commissiedebat staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: de Strategie Digitale Economie, het Domain Name System (DNS) en datacenters en de evaluatie van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (DVHS).

Strategie Digitale Economie

De digitale transitie van de Nederlandse samenleving en economie is een belangrijke prioriteit van het kabinet. In de Strategie Digitale Economie werkt de minister van EZK haar plannen voor de digitale economie uit. Hierin staan vijf onderwerpen centraal:

  • Het versnellen van de digitalisering van het midden- en kleinbedrijf waarbij gegevensopslag in de cloud, kunstmatige intelligentie en big data-toepassingen belangrijke ambities zijn.
  • Het stimuleren van digitale innovatie en vaardigheden. Dit gebeurt door investeringen in onder andere kunstmatige intelligentie, quantum, blockchain en 5/6G en door toe te werken naar 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030.
  • Het creëren van de randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten. De consument moet keuzevrijheid en vertrouwen hebben en bedrijven moeten eerlijk kunnen concurreren in een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.
  • Het behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur. Daartoe wil het kabinet de positie van Nederland als digitaal knooppunt in Europa en de wereld behouden en versterken, onder andere door het digitaal aansluiten van 19.000 adressen in de buitengebieden in ons land.
  • Het versterken van de cybersecurity. Bij het deelnemen aan de digitale samenleving moeten burgers en bedrijven vrij kunnen zijn van zorgen over cyberrisico’s. Dat kan bereikt worden door het verhogen van de digitale weerbaarheid van bedrijven, burgers en digitale producten en diensten en het versterken van de arbeidsmarkt voor cybersecurity en het onderwijs.

Domain Name System (DNS) 

Het Domain Name System (DNS) is een essentieel onderdeel van de infrastructuur van het internet. DNS-aanbieders zorgen ervoor dat domeinnamen (lees: websites) bereikbaar zijn. Allerlei digitale processen zijn hiervan afhankelijk. Omdat een incident bij een aanbieder onder andere kan leiden tot onbereikbaarheid van honderdduizenden websites en e-mailsystemen, heeft de minister het voornemen om omvangrijke aanbieders aan te wijzen als aanbieders van essentiële diensten. Zij krijgen daarmee een meldplicht bij ernstige incidenten en een zorgplicht voor het afdoende beveiligen van hun netwerk- en informatiesystemen. Ook kunnen ze voor ondersteuning terecht bij het Nationaal Cyber Security Center (NCSC).

Datacenters

Onderzoek toont aan dat de kans reëel is dat in datacenters processen lopen die bij langdurige uitval kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De minister vindt dan ook de continuïteit van datacenters van vitaal (essentieel) belang voor het functioneren van de digitale (internet-)infrastructuur. Zij heeft daarom het voornemen om ook datacenterdiensten als vitaal proces aan te merken en om, binnen dat proces, datacenters met veel klanten vanaf een bepaalde omvang aan te merken als vitale aanbieders.

Roadmap 

Met de ontwikkeling naar een meer hybride manier van werken in de Nederlandse samenleving wordt het belangrijker dat de ICT-producten en -diensten die dit mogelijk maken, digitaal veilig zijn. De Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (DVHS) bestaat uit een combinatie van Europese en nationale maatregelen om de digitale veiligheid van deze en andere diensten en producten te bevorderen. De voortgang en de evaluatie van deze roadmap staan op de agenda voor het commissiedebat.