Alternatieven voor dierproeven

Protest tegen dierproeven voor het gebouw van de Tweede Kamer
De organisatie ‘Een dier een vriend’ demonstreerde op dinsdag 15 december 2015 voor het Tweede Kamergebouw

In december 2014 is het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) geïnstalleerd. Het is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor het onderwijs. Verder heeft het NCad de taak om ook in Europa te zorgen voor de ontwikkeling en acceptatie van alternatieven voor dierproeven.

Dieren die niet geschikt zijn voor dierproeven

Een van de adviezen van het NCad gaat over het grote aantal dieren dat niet geschikt is voor dierproeven en daarom 'in voorraad gedood' wordt. Het gaat hierbij vooral om muizen en vissen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt worden bij het kruisen, met als doel om een dier met een bepaald genetisch patroon te krijgen. De dieren die niet de juiste genen hebben, zijn niet bruikbaar voor onderzoek en worden gedood. Ook is het mogelijk dat de dieren door hun leeftijd, gewicht of geslacht ongeschikt zijn voor proeven. Door nieuwe en efficiëntere methoden van genetische modificatie zijn minder dieren nodig voor dierproeven en kan het aantal in voorraad gedode dieren in de toekomst omlaag, stelt het NCad in zijn advies.

Naar proefdiervrij onderzoek

Dierproeven staan in Nederland al jaren ter discussie. In de zoektocht naar alternatieven heeft de ‘Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven’ een advies uitgebracht. Daarin pleiten zij voor de oprichting van een Fonds proefdiervrije innovaties. De staatssecretaris is bereid de aanloopkosten te betalen, op voorwaarde dat andere instellingen en bedrijven ook met geld over de brug komen. Dit advies past in het streven om Nederland in 2025 wereldleider in proefdiervrij wetenschappelijk onderzoek te maken.

Dierproeven in Rijswijk

Het BPRC (Biomedical Primate Research Centre) in Rijswijk doet proeven met mensapen. In 2014 heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) vastgesteld dat dit onderzoek aanvaardbaar en onmisbaar is. De huisvesting en verzorging van de primaten behoort volgens het KNAW tot de beste in de wereld. Toch wil ook het BPRC zo weinig mogelijk mensapen gebruiken en zoekt het naar alternatieven. Ook de kritiek die de Stichting EDEV (Een Dier, Een Vriend) heeft op dierproeven komt aan de orde.  De staatsecretaris is het met EDEV eens dat de registratie van proefdieren eenduidiger moet. Verder is een vervolgonderzoek gestart om het nut van proefdieronderzoek voor de werkzaamheid van geneesmiddelen te beoordelen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 2 maart van 15.00 tot 17.00 uur vergaderde de commissie voor Economische Zaken over dierproeven. Namens het kabinet waren staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites